ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Μειωμένο το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

22/02/2016
Στα 7,5 εκατ. ευρώ συρρικνώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2015, σχεδόν ισοσκελίσμένο, έναντι ελλείμματος 3,76 δισ. ευρώ το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε βελτίωση κατά 3,8 δισ. ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο κατέγραψε έλλειμμα 235 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4,0 δισ. ευρώ το 2014. Συνολικά, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε μείωση κατά 8,8%, αλλά η αξία των εισαγωγών μειώθηκε με ταχύτερο ρυθμό, κατά 14,3%.
Το 2015 το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε σημαντική πτώση κατά 5,0 δισ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, το ισοζύγιο καυσίμων παρουσίασε σημαντική βελτίωση λόγω της μείωσης των τιμών του πετρελαίου στη διεθνή αγορά.
Επίσης, σημαντική ήταν και η μείωση των συναλλαγών που αφορούν αγοραπωλησίες πλοίων, οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στη διεξαγωγή των σχετικών συναλλαγών εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν άνοδο κατά 4,6%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,5%.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, το 2015, καθώς παρατηρήθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, οφειλόμενη επίσης κατά μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.
Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών το 2015 αυξήθηκαν κατά 7,1% και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 6%.
Το 2015, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 739 εκατ. ευρώ, κατά 166 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο εκείνου του 2014, λόγω μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, καθώς επίσης για αμοιβές και μισθούς. Η βελτίωση αυτή σχεδόν αντιστάθμισε την επιδείνωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.
Τον Δεκέμβριο του 2015 το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν μόλις 780 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2014. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των εξαγωγών αγαθών, εκτός καυσίμων και πλοίων, κατά 4,2%, αλλά και στην αύξηση των τουριστικών εισπράξεων κατά 12,2% σε ετήσια βάση, στα 205 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου