ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Ακριβότερα τα εισιτήρια των Μέσων Μεταφοράς από σήμερα

ΠΗΓΗ : "  http://roykoymoykoy.blogspot.gr   " Ακριβότερα τα εισιτήρια των Μέσων Μεταφοράς από σήμερα
Απολύτως δικαιολογημένη η αύξηση, λόγω της πρόσφατης αυξήσεως των μισθών και συντάξεων !
Εάν κάποιος σκεφτεί ότι ‘’δεν πειράζει, λίγο είναι’’, ας σκεφτεί και πως ο π@@@ος στον κ@@ο λίγο – λίγο μπαίνει, μέχρι να το καταλάβεις!
    Αυξάνεται από σήμερα, η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες, από 1,20 σε 1,40 ευρώ, ενώ σταθερή, στα 60 λεπτά, παραμένει η τιμή του μειωμένου εισιτηρίου.
    Επίσης αυξάνεται ο χρόνος ισχύος των εισιτηρίων από τα 70 λεπτά στη μιάμιση ώρα.
    Επιπλέον, η εξαμηνιαία κάρτα για όλα τα μέσα (εκτός αεροδρομίου) κοστίζει πλέον 170 ευρώ από 165 ευρώ (85 ευρώ από 83 ευρώ η μειωμένη) και η ετήσια 330 ευρώ από 320 ευρώ (165 ευρώ από 160 ευρώ η μειωμένη).
    Ωστόσο αμετάβλητη παραμένει η τιμή της βασικής μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών και της αντίστοιχης μειωμένης τιμής (30 ευρώ και 15 ευρώ αντίστοιχα). Παράλληλα, σταθερό παραμένει και το κόστος της τριμηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών (85 ευρώ) που ισχύει για όλα τα μέσα εκτός του αεροδρομίου.
    Πως διαμορφώνονται τα εισιτήρια και οι κάρτες

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς εισιτήριο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Γιατί μόνο των Σωμάτων ασφαλείας ( εφόσον φέρουν στολή φυσικά )
Των Ενόπλων Δυνάμεων, για να είναι με στολή, σημαίνει ότι είναι υπηρεσία ή κατι ανάλογο.
Μήπως χρειάζεται μελέτη και ενέργειες ?
    Σύμφωνα με τη απόφαση Σπιρτζή που παρουσιάζουν ταdikaiologitika.gr, το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου ή με καταβολή μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) χορηγείται μόνον εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο χορήγησης αυτού του δικαιώματος συνάψει προηγουμένως σύμβαση με τον ΟΑΣΑ και καταβάλει το αντίτιμο της δαπάνης. Δεσμευτική προϋπόθεση για τη σύναψη των συμβάσεων με τον ΟΑΣΑ αποτελεί η πρόβλεψη και η εγγραφή της αντίστοιχης πίστωσης, στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.
    Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου ή με καταβολή μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), πιστοποιείται με την «Κάρτα Ελεύθερης Μετακίνησης» ή την «Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου», η οποία εκδίδεται από τον ΟΑΣΑ και ισχύει για το προβλεπόμενο από τις συμβάσεις χρονικό διάστημα.
    Στις συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου, καθορίζεται η ποσότητα και ο τύπος των Καρτών Μετακίνησης, το αντίτιμο της κάθε Κάρτας και ο τρόπος καταβολής του, ενώ η διάθεση των Καρτών πραγματοποιείται με εποπτεία και έλεγχο του αρμόδιου αντισυμβαλλόμενου Υπουργείου, το οποίο οφείλει να μεριμνήσει ώστε οι δικαιούχοι να παραλαμβάνουν εγκαίρως τις Κάρτες Μετακίνησης που δικαιούνται.
    Σε κάθε Κάρτα Μετακίνησης αναγράφεται το αντισυμβαλλόμενο με τον ΟΑΣΑ Υπουργείο, η κατηγορία του δικαιούχου,τα στοιχεία τουτο έτος ισχύος και η Υπηρεσία χορήγησης. Τέλος επικολλάται φωτογραφία του δικαιούχου, η οποία και σφραγίζεται από το φορέα χορήγησης.
    Καταργείται η μετακίνηση με πλήρη ή μειωμένη απαλλαγή κομίστρου με την χρήση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, πιστοποιητικού ή ταυτότητας, πλην των ανωτέρω (Κάρτα Ελεύθερης Μετακίνησης και Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου), της Φοιτητικής Ταυτότητας Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής («Student Card - University ID») και της Ταυτότητας Ανέργου μαζί με επίδειξη ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, όσον αφορά τα μέσα των αστικών συγκοινωνιακών φορέων της περιοχής αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. Για τα Παιδιά κάτω των έξι (6) ετών, που απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) δεν απαιτείται η χρήση οποιουδήποτε εγγράφου.
    α. Δικαιούχοι Ελεύθερης Μετακίνησης, είναι:
-    Ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών.
-    Ένστολο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμοι και πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης).
-    Ένστολο προσωπικό και δόκιμοι του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.
-    Οπλίτες θητείας και Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
-    Ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου.
-    Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).
-    Παιδιά κάτω των έξι (6) ετών.
-    Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
    Οι Δικαιούχοι Ελεύθερης Μετακίνησης απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3920/2011 και ως το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης ορίζει.
    Δικαιούχοι Μετακίνησης με Μειωμένους Τύπους Κομίστρου, είναι:
1.    Φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2.    Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής έως την ηλικία των 25 ετών, με την επίδειξη ισχύουσας Φοιτητικής Ταυτότητας «Student Card - University ID» και ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3.    Μαθητές της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άνω των 18 ετών.
4.    Σπουδαστές Δημόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. έως την ηλικία των 22 ετών.
5.    Φοιτητές - Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού.
6.    Πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους.
7.    Παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών.
8.    Νέοι ηλικίας από 13 έως 18 ετών.
9.    Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
    Οι Δικαιούχοι Μετακίνησης με Μειωμένους τύπους κομίστρου, απαλλάσσονται από την καταβολή του 50% των τιμών των καθορισθέντων ως άνω κομίστρων, στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου