ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ELA

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

05/02/2016
Κατά 300 εκατ. ευρώ, στα 71,5 δισ. ευρώ, μείωσε η EKT το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ρευστότητας μέσω του ELA προς τις ελληνικές τράπεζες.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος και αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών.
Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας έχει καταγραφεί υποχώρηση της αβεβαιότητας και σταθεροποίηση των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
Σημειώνεται πως το Δεκέμβριο τα υπόλοιπα των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση από το Φεβρουάριο του 2013, διαμορφούμενα σε υψηλό 6 μηνών.
Αμετάβλητο το επιτόκιο νέων καταθέσεων
Αμετάβλητο παρέμεινε τον Δεκέμβριο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αντίθετα, το επιτόκιο δανείων παρουσίασε αύξηση κατά 17 μονάδες βάσης.
Πιο αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,56%.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά διατηρήθηκε στο 0,15% και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,19%.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε, επίσης, σχεδόν αμετάβλητο στο 1,02%.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,09%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,61%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 73 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,89%.
Tα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και των επαγγελματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 6,05% και 7,48% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε αύξηση κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,21%.
Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης στο 5,91%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 5,09% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 5,19%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,69%.

ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου