ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ και ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ και ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ.
Ευάγγελος Δανιάς, Υποστράτηγος εα, πρόεδρος ΕΑΑΣ
    Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμό 2192-2196/14 αποφάσεις  του έκρινε ως αντισυνταγματικές της  αναδρομικές περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις  των στελεχών τωνΕνόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
    Η  αιτιολογική βάση των αποφάσεων του Σ. τ. Ε για την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ &Σ.Α προσδιορίζει το ειδικό καθεστώς του λειτουργήματος (και όχι επαγγέλματος του στρατιωτικού) και της αναγνώρισης ότι τελεί υπό ιδιαίτερο εξουσιαστικό καθεστώς ,το οποίο συνεπάγεται αυξημένες υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές  υποχρεώσεις  και δικαιολογούν τις απολύτου χαρακτήρα απαγορεύσεις  (π. χ της απεργίας, της συμμετοχής σε κομματικές εκδηλώσεις κ. α) καθώς και των ειδικών περιορισμών των ατομικών δικαιωμάτων τους όπως ,του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του δικαιώματος της εκφράσεως και επαγγελματικής ελευθερίας, κ. λ. π, οι οποίοι δεν  θα ήταν ανεκτοί αν ν επιβάλλονταν στους λοιπούς εργαζομένους. Σημειωτέον ότι  αποφάσεις αυτές αποτελούν ύμνο για τα στελέχη τωνΕ.Δ &Σ.Α καθόσον τα εντάσσει στον σκληρό Πυρήνα του Κράτους καθότι συμβάλλουν στην εξασφάλιση της  εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας της χώρας μας.
    Δυστυχώς ενώ υπάρχει Συνταγματική Διάταξη στο άρθρο 95,παρ.5 που αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας  (Σ.τ.Ε) στην οποία ορίζεται ότι η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις, καθώς και σαφής δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης  στο Ν.4336/15 στην παράγραφο Γ εδάφιο 2.5.1, γνωστό   και ως 3ο μνημόνιο για την νομοθετική ρύθμιση μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμων μέτρων για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων, μέχρι σήμερα οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν εφαρμοστεί εις το όλον,  παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις  και παρά την απόφαση της επιτροπής συμμόρφωσης, η οποία καταδίκασε το Υπουργείο Οικονομικών για την μη εφαρμογή των συγκεκριμένων αποφάσεων.
    Σημειωτέον ότι τα στελέχη των Ε.Δ και των Σ.Α δεν είναι προνομιούχοι, προέρχονται  από τα σπλάχνα του Ελληνικού λαού ο οποίος δοκιμάζεται από τα συνεχώς επιβαλλόμενα νέα οικονομικά μέτρα, και  δεν του επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση. Είμαστε αλληλέγγυοι  και δεν αντιδικούμε μαζί του και  δεν επιθυμούμε την εις βάρος του αδικία.
   Το αυτό ισχύει και για τους εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ και των Σ.Α, καθώς και για τα μέλη της ένωσης των εκλιπόντων συναδέλφων μας, τα οποία ενώ εργάστηκαν και εργάζονται σκληρά υπό δύσκολες και αντίξοες συνθήκες ευόρκως με μοναδικό σκοπό το μεγαλείο της Πατρίδος. Σήμερα είναι στα όρια της φτώχειας καθότι οι ανισοβαρείς περικοπές των συντάξεών τους, που σε πολλές περιπτώσεις είναι και οικογενειακό εισόδημα, δεν τους επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση.
    Ουδέποτε αρνηθήκαμε να συμβάλλουμε στην ανόρθωση της οικονομίας ,στην οποία πρέπει να συμβάλουν ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως ανάλογα των εισοδημάτων τους ,όμως έχουμε ξεπεράσει τα όρια της αυτοθυσίας, προς τον σκοπό της διάσωσης της οικονομία ς. Ωστόσο συνεχίζεται η επιβολή νέων μέτρων (ασφαλιστικό –φορολογικό),τα οποία πλήττουν τον  πυρήνα της αξιοπρεπούς διαβίωσής μας. Ζητάμε αντιμετώπιση βάσει της προσφοράς μας η οποία ήταν και είναι προσφορά αίματος υπό ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ και όχι αντιμετώπιση υποζυγίων για την κάλυψη των οπών του κρατικού Προυπολογισμού. Οι ανισοβαρείς περικοπές στα στελέχη των Ε.Δ &Σ.Α οδήγησαν έγκριτο νομικό να αρθρογραφήσει στον ημερήσιο τύπο με τίτλο «Τα στελέχη να μην αντιμετωπίζονται ως γομάρια»
    Αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα  εφαρμογής περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων ,όμως οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επικαλείται η εκάστοτε Κυβέρνηση για την δικαιολόγηση επιβολής οριζόντιων μειώσεων και της μη αναγνώρισης των ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ασκήσεως του λειτουργήματος των στελεχών των Ε.Δ &Σ.Α δεν αρκούν για την δικαιολόγηση .Ειδικότερα για το συνταξιοδοτικό έχουν σαφή ταμιακή προσέγγιση, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες που προαναφέραμε και βάσει των οποίων οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε  μας εντάσσουν στον σκληρό πυρήνα του Κράτους.
    Η αναγνώριση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ στις Ε.Δ &Σ.Α, παραλείπεται και στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης και στις διατάξεις που ήδη έχουν ισχύ νόμου ή έχουν τεθεί σε διαβούλευση σχετικά με το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό Τα στελέχη των Ε.Δ & Σ.Α ήταν η πρώτη κοινωνική ομάδα που «στοχοποιήθηκε» για την σχετικά ενωρίτερη  συνταξιοδότησή της, παραγνωρίζοντας το γεγονός των ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ της άσκησης του λειτουργήματός των, το γεγονός ότι εισέρχονται/κατατάσσονται  ενωρίς  στις τάξεις του στρατεύματος/αστυνομίας, αλλά και ότι αποστρατεύονται σε εκτέλεση του νόμου περί Ιεραρχίας και Προαγωγών. Επίσης παραβλέπεται το γεγονός ότι οι εισερχόμενοι στις τάξεις των Ε.Δ &Σ.Α μετά το 2011 έχουν ως ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Διαισθάνομαι ότι η βιασύνη εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων και στο στελεχιακό δυναμικό των Ε.Δ &Σ.Α υποκρύπτει ίσως το Ισοδύναμο ακύρωσης των αποφάσεων του Σ.τ.Ε, πράγμα ανεπίτρεπτο.
    Κατόπιν αυτών οι εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ε.Δ και των Σ.Α, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων, επειδή υπέστησαν ανισοβαρείς περικοπές σε σύγκριση με όλους τους άλλους κλάδους εργαζομένων πρέπει να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση ή και να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό προτείνοντας τους άξονες στους οποίους πρέπει να στηριχθεί όπως παρακάτω:
         -Διατήρηση του μισθολογίου για τα στελέχη των Ε.Δ &Σ.Α, ως ειδικού και σύνδεσή του με το αντίστοιχο των δικαστικών.
         - Τα ταμεία των Ε.Δ &Σ.Α να μην ενταχθούν στο Ε.Τ.Ε.Α καθότι δεν είναι επικουρικά. Τα ταμεία ήταν υγιή και βιώσιμα χάριν των εισφορών των μετόχων αλλά και από την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Δυστυχώς  σήμερα συνεπεία εφαρμογής λαθεμένων εκ του αποτελέσματος πολιτικών έχουν οδηγηθεί στην κατάσταση της πτώχευσης. Σημειωτέον ότι ως κλάδος δεν είχαμε επικουρική ασφάλιση, που σημαίνει ότι το κράτος δεν συμμετείχε στην ασφάλειά μας.
         -Επειδή τα ταμεία μας δεν είναι επικουρικά, πρέπει το μέρισμα από το Μ.Τ.Σ αλλά και το βοήθημα από το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ να μην υπολογίζονται στο άθροισμα των συνταξίμων αποδοχών μας.
         -Σύνδεση των συντάξεων με τους μισθούς των εν ενεργεία στελεχών, προκειμένου ως συνταξιούχοι να διασφαλίσουμε αξιοπρεπή διαβίωση. Αποσύνδεση σημαίνει θάνατος.
    Κατά την άποψή μου τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη πρέπει να επανεξετάσουν τις ήδη ισχύουσες αλλά και τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού των ε.ε και ε.α στελεχών των Ε.Δ &Σ.Α προκειμένου να διατηρηθεί ‘’ ο ειδικός Χαρακτήρας ‘’και η ‘’ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος ’’ όχι για λόγους διάκρισης  αλλά για λόγους ουσιαστικής εφαρμογής του Συντάγματος και της εκπλήρωσης της κρατικής τους αποστολής.
    Προς το σκοπό αυτό η ΕΑΑΣ της οποίας έχω την εξαιρετική να είμαι Πρόεδρος προσπαθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σε αγαστή συνεργασία με τις αντίστοιχε θεσμικές ενώσεις του Π.Ν και  της Π.Α να αναδείξει τα παραπάνω θέματα και να αντιμετωπίσει τυχόν αρνητικές συνέπειες, είτε μέσω της νομικής οδού ,όπως το έπραξε  με την προσφυγή στο Σ. τ. Ε και την παρέμβασή της στο Ελ. Συν. είτε με την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων άλλων φορέων.
    Σε  παλαιότερο άρθρο μας (Ε.Η μηνός  Ιουλίου του 2015).είχαμε αναφερθεί ότι μπορούμε να επιτύχουμε με τις προυποθέσεις  που αναφέραμε τότε  και τις οποίες επαναφέρουμε. Μόνο ομονοούντες και συμβάλλοντας αναλόγως στα δημόσια οικονομικά μπορούμε να ορθοποδήσουμε ως οικονομία και ως Χώρα. Το Παράδειγμα πρέπει δα δοθεί από την πολιτειακή και πολιτική εξουσία.

ΠΗΓΗ  : "  http://roykoymoykoy.blogspot.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου