ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ


05/04/2016
Μείωση παρουσίασαν τον Φεβρουάριο του 2016, τα επιτόκια νέων καταθέσεων και νέων δανείων, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Πιο αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε μείωση κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,49%.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,15%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,20%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,91%.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,91%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,66%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,82%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων, χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,05%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 7,44%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε μείωση κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,97%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,62%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,23%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,83%.
Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,55%.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου