ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΔΕΔΔΗΕ

ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

21/07/2016
Την επιβολή αυστηρών προστίμων και προσαυξήσεων προτείνει για τις ρευματοκλοπές ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Το οφειλόμενο ποσό που θα καταλογίζεται στον καταναλωτή για ρεύμα που έχει κλαπεί θα υπολογίζεται με βάση μοναδιαία χρέωση, της τάξης των 250-300 ευρώ MWh.
Αυτό σημαίνει ότι μια προσαύξηση στην τιμή του ρεύματος από 30% έως και 90%. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), προτίθεται να προχωρήσει σε μεταβατική ρύθμιση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος των ρευματοκλοπών στο Δίκτυο Διανομής.
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ, λόγω της έξαρσης του φαινομένου των ρευματοκλοπών και δεδομένου ότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα βάσει εσωτερικών οδηγιών της εταιρείας διανομής δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις τρέχουσες συνθήκες, η ΡΑΕ θεωρεί αναγκαία την άμεση ρύθμιση του ζητήματος.
Αντικείμενο της ρύθμισης είναι η καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ρευματοκλοπών και ο προσδιορισμός των σχετικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται, από το αρχικό στάδιο του ελέγχου για τη διαπίστωση ρευματοκλοπής έως και την εκτίμηση της μη καταλογισθείσας ενέργειας, τον προσδιορισμό της αξίας της και τη διαχείριση των εσόδων.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις τόσο για τη διαδικασία προσδιορισμού της ποσότητας του ρεύματος που έχει κλαπεί όσο και για τις προσαυξήσεις στην τιμή του ρεύματος που θα πρέπει να επιβάλλονται, όπως και για τα πρόστιμα και ειδικότερα: 300 ευρώ προκειμένου για μονοφασικές παροχές, 500 ευρώ προκειμένου για τριφασικές παροχές χαμηλής τάσης (έως το Νο 4), 700 ευρώ προκειμένου για τριφασικές παροχές χαμηλής τάσης (Νο5,6,7) και παροχές μέσης τάσης.
Επίσης προτείνει το οφειλόμενο ποσό που θα καταλογίζεται στον καταναλωτή για ρεύμα που έχει κλαπεί να υπολογίζεται με μοναδιαία χρέωση της τάξης των 250-300 ευρώ ανά MWh (συνολική χρέωση προ ΦΠΑ). Η μοναδιαία αυτή χρέωση σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΔΕΔΔΗΕ σημαίνει προσαύξηση στην τιμή του ρεύματος από 30% έως και 90%
Σε ότι αφορά τον προσδιορισμό των ποσοτήτων του ρεύματος που έχουν κλαπεί ο ΔΕΔΔΗΕ προτείνει να γίνεται με βάση τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης κάθε παροχής και για το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που καταγράφεται εμφανής μείωση της κατανάλωσης έως τη στιγμή που διαπιστώνεται η ρευματοκλοπή.

ΠΗΓΗ : "    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου