ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Είναι γνωστόν, ότι τον μήνα Μάιο ψηφίστηκε ο Ν.4387/2016 {ΦΕΚ 85 Α΄} οι διατάξεις του οποίου κατέστησαν δυσμενέστερη την θέση των αποστράτων – συνταξιούχων αξιωματικών. Συγκεκριμένα “από 1–7–2016 ……..και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης”  {παρ. 1α άρθρου 4 και παρ. 4 άρθρου 6}. Η σύνταξη τους θα υπολογίζεται ως άθροισμα της Εθνικής και Ανταποδοτικής Σύνταξης {άρθρα 7 και 8 αντίστοιχα}. Και “οι ήδη καταβαλλόμενες ….κύριες συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται μέχρι την 31–12–2018 στο ύψος, που είχαν διαμορφωθεί την  31–12–2014” {παρ. 1α και 2α άρθρου 14} αναπροσαρμοζόμενες με βάση τις διατάξεις του μνημονευομένου νόμου.

    Με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και δεδομένου ότι “οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου ……κατά τρόπον διαφορετικόν  …καταργούνται” {παρ. 3β άρθρου 14οι συντάξεις των αποστράτων αξιωματικών Α Π Ο Δ Ε Σ Μ Ε Υ Ο Ν Τ Α Ι από τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους και δεν θα υπολογίζονται σ ποσοστό των συντάξιμων αποδοχών αυτών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 34 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων {Π.Δ.169/2007  ΦΕΚ 210 Α΄}. “Από 1–1–2019 εφ’ όσον το καταβαλλόμενο σήμερα ποσόν των συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον νέο υπολογισμό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά …..” {παρ. 2β άρθρου 14}.
    Πλέον των παραπάνω ρυθμίσεις επέρχονται και στις “Συντάξεις λόγω θανάτου {άρθρο 12}, αλλά διατηρούνται οι καταβαλλόμενες ως έχουν, με την επιφύλαξη της αναπροσαρμογής τους {παρ. 7 άρθρου 12}.   Η διευκρίνιση είναι απαραίτητη δεδομένου ότι καθορίζεται “ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο θανάτου του συνταξιούχου……” {παρ.1Α}.
    Η ηλιακή αυτή ρύθμιση είναι αψυχολόγητη και αντίθετη προς την πραγματικότητα και την έννοια της οικογένειας, αφού τον επιζώντα σύζυγο μικρότερης ηλικίας των 55 ετών, καταδικάζει στην ανέχεια και στερεί από την οικογένειά του τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους διαβίωσης και ανταπόκρισης στις από το παρελθόν ανειλημμένες υποχρεώσεις, όπως σπουδές τέκνων, εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων κ.λπ. Η χορήγηση σύνταξης για διάρκεια τριών ετών επιτείνει την αβεβαιότητα και προσθέτει ανησυχία στην οικογένεια σήμερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, μεγάλης ανεργίας και καθημερινής απώλειας θέσεων εργασίας. Οι επιπτώσεις αυτές έχουν μεγαλύτερη δυσμενή επίδραση σε χήρες εν ενεργεία συναδέλφων λόγω ηλικίας, σπουδών τέκνων, προηγούμενων μεταθέσεων και συχνών μεταβολών και γενικά αδυναμίας εξασφάλισης εργασίας.
    Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 {Σύνταξη λόγω θανάτου} οι ορφανικές οικογένειες τίθενται “υπό διωγμόν” αφού πλέον του πλήγματος της απώλειας του προστάτου τους έρχεται η Πολιτεία και με μια αψυχολόγητη, αναιτιολόγητη, καταχρηστική, άδικη και αντισυνταγματική νομοθετική ρύθμιση καταστρατηγεί “την οικογένεια ως θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του έθνους” {παρ. 1 άρθρου 21 Συντάγματος}.
    Προς άρση των παραπάνω μειονεκτημάτων και αποκατάσταση της ιδιαιτερότητας των στρατιωτικών προτείνεται όπως διατηρηθεί σε ισχύ η σχέση αποδοχών και συντάξεων εν ενεργεία και αποστρατεία, όπως ρυθμίζεται στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, η δε χορήγηση της σύνταξης χηρείας να μην εξαρτάται από την ηλικία του επιζώντα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.             
Αναρτήθηκε από Ανδρεας στις 3:00 π.μ. 
Αντιδράσεις: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου