ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΥΠΟΙΚ: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΝΤΟΣ 2ΟΕΤΙΑΣ Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

17/03/2017

Τροπολογία για τη δυνατότητα απόσβεσης των τραπεζικών ζημιών από τις ρυθμίσεις των «κόκκινων δανείων» κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.
Η τροπολογία που υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αποσβένουν σε διάστημα 20ετίας τις ζημιές που θα προκύψουν από τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, δίνεται η δυνατότητα 20ετούς απόσβεσης ζημιών που εγγράφουν τα πιστωτικά ιδρύματα στις περιπτώσεις που αυτές οφείλονται σε διαγραφές οφειλών απο τον ισολογισμό τους είτε λόγω διακανονισμού η αναδιάρθρωσης δανείων συμβατικά, δικαστικά ή εξωδικαστικά είτε λόγω μεταβίβασης του δανείου σε εταιρίες απόκτησης δανείων ή τιτλοποίησης ή σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή σε άλλες εταιρίες ή νομικές οντότητες εφόσον στις περιπτώσεις αυτές τη διαχείριση πραγματοποιεί εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων. Το φορολογικό όφελος της 20ετούς απόσβεσης δίνεται μόνο στις πραγματοποιηθήσες ζημιές.
Επίσης, με τις τροποποιούμενες διατάξεις του άρθρου 27Α προβλέπεται ότι πέραν της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που αφορά το ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου και στο (αναπόσβεστο) υπόλοιπο της χρεωστικής διαφοράς του PSI, μπορεί η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που αφορά λογιστικές διαγραφές και οριστικές ζημικές λόγω οριστικής διαγραφής ή μεταβίβασης δανείων, υπό προϋποθέσεις να μετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του δημοσίου και έτσι προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια.
Στην τροπολογία διευκρινίζεται επίσης, ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν οδηγούν σε αύξηση των μετατρεπόμενων αναβαλλόμενων φορολογκών απαιτήσεων, καθώς προβλέπεται ρητά ο περιορισμός στο ποσό του φόρου που αναλογεί στις προσωρινές διαφορές από συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου