ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΠΙΟ ΧΑΛΑΡΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017

26/04/2017

Χαλάρωση παρουσίασαν τα κριτήρια για τις χορηγήσεις επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες της Ευρωζώνης, το πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η χαλάρωση των συνολικών όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέων δανείων συνεχίσθηκε σε όλες τις κατηγορίες δανείων, κυρίως λόγω της περαιτέρω μείωσης των περιθωρίων κέρδους των τραπεζών. Η ζήτηση δανείων συνεχίσθηκε να αυξάνεται για όλες τις κατηγορίες τους.
Τα αποθέματα, το κεφάλαιο κίνησης και το γενικό επίπεδο επιτοκίων ήταν σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν θετικά στη ζήτηση επιχειρηματικών δανείων. Η ζήτηση στεγαστικών δανείων συνέχισε να καθοδηγείται κυρίως από το χαμηλό γενικό επίπεδο επιτοκίων και τις ευνοϊκές προοπτικές για τη στεγαστική αγορά.
Οι τράπεζες συνέχισαν να καταγράφουν θετική επίδραση κατά το περασμένο εξάμηνο στη ρευστότητά τους και τις συνθήκες χρηματοδότησης από την αγορά από το πρόγραμμα αγορών ομολόγων της ΕΚΤ (APP), ενώ αρνητική ήταν η επίδραση στα καθαρά περιθώρια κέρδους τους.
Οι τράπεζες, που μετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν την πρόσθετη ρευστότητα, που απέκτησαν από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ, κυρίως για να χορηγήσουν δάνεια. Το αρνητικό επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ έχει αρνητική επίπτωση στο καθαρό εισόδημα από τόκους των τραπεζών, αλλά εκτιμάται ότι έχει θετική επίδραση στις χορηγήσεις δανείων.

ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ    " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου