ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΙΟΒΕ: ΕΩΣ ΚΑΙ 1,6 ΔΙΣ. ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΘ

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ

23/06/2017
Αύξηση του ΑΕΠ ως και κατά 1,6 δισεκ. ευρώ στο σύνολο της επόμενης δεκαετίας υπολογίζεται ότι προκύπτει από την παραχώρηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης στην κοινοπραξία Deutsche Invest, Belterra και Terminal Link.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) το όφελος από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ θα κυμαίνεται σε 1,2 - 1,6 δισ. ευρώ, έως το 2026. Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί σε εισόδημα 289 - 383 εκατ. ευρώ προς τους εργαζόμενους και έσοδα 470 - 605 εκατ. ευρώ για το κράτος.

Το Ίδρυμα εκτιμά ότι θα δημιουργηθούν 37 με 49 χιλ. ανθρωποέτη εργασίας (ένα ανθρωποέτος εργασίας αντιστοιχεί στην πλήρη απασχόληση ενός εργαζομένου για ένα έτος) κατά το διάστημα 2017-2026, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των επιδράσεων επικεντρώνεται στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αναμένεται να δημιουργηθούν 31 με 41 χιλ. ανθρωποέτη εργασίας την επόμενη δεκαετία ως αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΘ.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης των μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ αναμένεται να οδηγήσει στην υλοποίηση επενδύσεων ύψους 257 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία. Από αυτές τις επενδύσεις, 180 εκατ. ευρώ προβλέπονται ως υποχρεωτικές στην αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του ΟΛΘ και της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το ύψος των επενδύσεων ενδέχεται να ενισχυθεί σημαντικά σε περίπτωση βελτίωσης των συνθηκών στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση οι επενδύσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 442 εκατ. ευρώ την περίοδο 2017-2026. Σε αυτή την εκτίμηση δεν λαμβάνονται υπόψη επενδύσεις άλλων εταιρειών που ενδέχεται να δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ως αποτέλεσμα της αυξημένης δραστηριότητας στον λιμένα.
Υπό συγκεκριμένες υποθέσεις εκτιμάται πως η λειτουργία του ιδιωτικοποιημένου λιμένα θα ενισχύσει το προϊόν σε αυτούς τους κλάδους κατά 368 εκατ. ευρώ σε όρους παρούσας αξίας στο σύνολο της εξεταζόμενης δεκαετίας (2017-2026).
Τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο από την εξεταζόμενη συμφωνία δεν περιορίζονται στο τίμημα για το 67% των μετοχών (232 εκατ. ευρώ). Η συμφωνία προβλέπει αναπροσαρμογή του ετήσιου ανταλλάγματος παραχώρησης της λιμενικής ζώνης στον ΟΛΘ από 2,0% σε 3,5% των ενοποιημένων εσόδων του λιμένα.
Επιπλέον, το Ελληνικό Δημόσιο θα εξακολουθεί να εισπράττει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και μερίσματα από τις μετοχές του ΟΛΘ που θα παραμείνουν στην κατοχή του. Με αυτό τον τρόπο προκύπτει ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο (2017-2026) τα δημοσιονομικά έσοδα από τη συμφωνία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 408 με 427 εκατ. ευρώ σε όρους παρούσας αξίας, σημειώνοντας αύξηση κατά 211 με 229 εκατ. ευρώ σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.
Αξιοσημείωτες είναι και οι επιδράσεις της συμφωνίας για πώληση των μετοχών του ΟΛΘ στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Συνολικά την περίοδο 2017-2026, το ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται υψηλότερο κατά 1,2 με 1,6 δισεκ. ευρώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, ενώ το εθνικό εισόδημα από εργασία ενισχύεται κατά 289 με 383 εκατ. ευρώ. Σε όρους απασχόλησης, η ιδιωτικοποίηση του λιμένα δημιουργεί 37-49 χιλ. ανθρωποέτη εργασίας στο σύνολο της επόμενης δεκαετίας.
Στη μελέτη του ΙΟΒΕ τονίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιδράσεων αφορά στην οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΑΕΠ της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο λιμένας της Θεσσαλονίκης είναι αυξημένο στο σύνολο της δεκαετίας κατά 928 εκατ. ευρώ με 1,3 δισεκ. ευρώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.
Αντίστοιχα, η απασχόληση στην περιφέρεια είναι αυξημένη κατά 31 με 41 χιλ. ανθρωποέτη εργασίας, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν ευρύτερα την επόμενη δεκαετία.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου