ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Δυσάρεστη έκπληξη για 1 εκατ. συνταξιούχους. Γιατί θα πληρώσουν έξτρα φόρουςΔυσάρεστη έκπληξη για 1 εκατ. συνταξιούχους. Γιατί θα πληρώσουν έξτρα φόρους
    Την επιβολή επιπλέον φόρωναπό 4,2% έως και 35%, στα «αναδρομικά» της μηνιαίας εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, που καταβλήθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου 2017 σε περισσότερους από 1.000.000 συνταξιούχους, επειδή θεωρήθηκαν ως ποσά παρανόμως παρακρατηθέντα από τις συντάξεις τους κατά την περίοδο από την 1η-1-2012 έως τις 30-6-2016, προαναγγέλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφασή της που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το βράδυ της Τρίτης 13 Μαρτίου.

    Η επιπλέον φορολόγηση των ποσών αυτών θα γίνει κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν οι συνταξιούχοι την περίοδο 
Απριλίου-Ιουνίου 2018 για να δηλώσουν τα εισοδήματα του 2017, όπως αναφέρει αποκλειστικά ο ελεύθερος τύπος.
Στις φετινές δηλώσεις
    Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής και δημοσιεύθηκε προχθές στο ΦΕΚ, τα ποσά της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης που επιστράφηκαν σε 1.000.000 συνταξιούχους μαζί με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου 2017 ως παρανόμως παρακρατηθέντα κατά την περίοδο από 1η-1-2012 έως 30-6-2016 θα συμπεριληφθούν στο σύνολό τους στις φετινές φορολογικές δηλώσεις των συνταξιούχων που τα εισέπραξαν! Θα θεωρηθούν, δηλαδή, στο σύνολό τους, ως 
φορολογητέα εισοδήματα του έτους 2017 και θα φορολογηθούν αθροιστικά μαζί με τα ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έλαβαν το 2017 οι δικαιούχοι.
    Η φορολόγησή τους θα είναι διπλή, καθώς θα γίνει με βάση την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από συντάξεις και στη συνέχεια με βάση την κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
    Για τον σκοπό αυτό, τα συγκεκριμένα ποσά θα συμπεριληφθούν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στα συνολικά φορολογητέα ποσά κύριων συντάξεων που θα προσυμπληρωθούν στους 
κωδικούς 303-304 του πίνακα  των ηλεκτρονικών εντύπων Ε1 των φορολογικών δηλώσεων, τις οποίες θα κληθούν να υποβάλουν οι συνταξιούχοι.
    Συνέπεια της εξέλιξης αυτής θα είναι οι περίπου 1.000.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι εισέπραξαν τα αναδρομικά αυτά μαζί με τις συντάξεις του 
Δεκεμβρίου του 2017, να φορολογηθούν επιπλέον για τα ποσά αυτά με «σωρευτικούς» συντελεστές φόρων κλιμακούμενους από 4,2% έως και 35%! Κι αυτό θα συμβεί διότι, κατά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, τα εν λόγω αναδρομικά, επειδή θα θεωρηθούν εισοδήματα του έτους 2017 από συντάξεις, θα υπαχθούν σε φορολόγηση με τους συντελεστές 22% έως 45% της κλίμακας φόρου που ισχύει για τις συντάξεις. Στη συνέχεια, από τους φόρους εισοδήματος που θα αναλογούν στα ποσά αυτά, με βάση την κλίμακα φορολογίας των συντάξεων, θα αφαιρεθούν οι φόροι εισοδήματος που ήδη παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20%, κατά την καταβολή τους, οπότε τα επιπλέον πληρωτέα ποσά φόρου εισοδήματος θα κυμαίνονται από 2% έως και 25%.
    Περαιτέρω δε, στα ποσά αυτά θα επιβληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές κλιμακούμενους από 
2,2% έως και 10%, οπότε η τελική επιπλέον επιβάρυνσή τους θα φθάσει στα επίπεδα του 4,2% έως 35%.
Η απόφαση
    Η πρόσθετη επιβάρυνση των αναδρομικών 1.000.000 συνταξιούχων με φόρους 4,2% έως 35% προαναγγέλλεται, ειδικότερα, με την 
υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1045/2017 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή η οποία δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και φέρει τον τίτλο: «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017».
    Στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 6 της συγκεκριμένης απόφασης του κ. Πιτσιλή ορίζεται συγκεκριμένα ότι: «Ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4501/2017 επεστράφησαν άτοκα στους δικαιούχους με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, αποστέλλονται μαζί με την κύρια σύνταξη στον κωδικό 23 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις».
    Αυτό σημαίνει, με απλά λόγια, ότι στις βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από τα ασφαλιστικά ταμεία στο σύστημα ΤΑXISNET, τα ποσά των συγκεκριμένων αναδρομικών θα συμπεριληφθούν στα φορολογητέα ποσά των κύριων συντάξεων.
    Στη συνέχεια, με βάση τις υποβληθείσες αυτές βεβαιώσεις, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα συμπεριλάβουν τα αναδρομικά αυτά στα ποσά που θα προσυμπληρώσουν στους 
κωδικούς 303-304 των εντύπων Ε1 των φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων, ώστε να φορολογηθούν αθροιστικά μαζί με τα ποσά των κύριων και των επικουρικών συντάξεων.
Ο σωστός… δρόμος
    Κανονικά τα επιστραφέντα ποσά της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης θα έπρεπε να φορολογούνταν στα έτη στα οποία οι δικαιούχοι θα έπρεπε να τα είχαν εισπράξει.
    Θα έπρεπε, δηλαδή, οι 1.000.000 συνταξιούχοι να καλούνταν να δηλώσουν τα ποσά αυτά τμηματικά ως εισοδήματα από συντάξεις των ετών 
2012-2016, τα οποία τους δόθηκαν αναδρομικά. Αυτό θα έπρεπε να γίνει με την πρόσκληση των συνταξιούχων-δικαιούχων να υποβάλουν διορθωτικές τροποποιητικές δηλώσεις για τα αντίστοιχα έτη.
    Με τον τρόπο αυτό οι φόροι που θα καλούνταν να πληρώσουν για τα ποσά αυτά θα ήταν πολύ λιγότεροι, καθώς στα φορολογητέα εισοδήματα από συντάξεις των ετών εκείνων θα προσθέτονταν πολύ μικρότερα ποσά προς φορολόγηση, ενώ ταυτόχρονα οι κλίμακες με τις οποίες θα υπολογίζονταν οι φόροι εισοδήματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα έτη εκείνα θα ήταν πιο ευνοϊκές από αυτές που θα εφαρμοστούν φέτος για τα εισοδήματα του 2017.
Πλήρης φοροαπαλλαγή για το κοινωνικό μέρισμα
    Με την 
υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1045/2017 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπεται, εξάλλου, ότι:
    Το ποσό του «Κοινωνικού Μερίσματος» που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4501/2017 καταβλήθηκε εφάπαξ σε 1,95 εκατ. δικαιούχους μέσα στο έτος 2017, για τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών, δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν φορολογείται και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίου.
    Λόγω της κατάργησης, από 1.1.2017 και μετά, της έκπτωσης από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή (
άρθρο 71 του ν. 4472/2017), οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων δεν θα αποστείλουν τα ποσά αυτά μειωμένα κατά το 25% των ακαθάριστων αποζημιώσεων, όπως έκαναν πέρυσι. Η κατάργηση της έκπτωσης αυτής ισχύει και για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του ΝΣΚ καθώς και για τα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση.
    Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από επιχειρηματική δραστηριότητα προς την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Ορους και τα εξαρτήματα αυτών, αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον με τις διατάξεις της 
παρ. 4γ του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 καταργήθηκε η δυνατότητα αυτοαπόδοσης του φόρου από τον λήπτη της πληρωμής και πλέον τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο στις πληρωμές που διενεργούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως εξάλλου ισχύει και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από μισθωτή εργασία προς τα ίδια ως άνω πρόσωπα, αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον πίνακα κωδικοποίησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία χωρίς αναγραφή ποσού αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου παρά μόνο με αναγραφή του ποσού που προκύπτει εξαιτίας της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, καθόσον με τις διατάξεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 99 του ν. 4446/2016στο ανωτέρω εισόδημα από μισθωτή εργασία δεν διενεργείται ούτε αυτοαπόδοση του φόρου από τον λήπτη της πληρωμής, ούτε και παρακράτηση και απόδοση του φόρου από τον καταβάλλοντα την πληρωμή. Εάν εκ παραδρομής παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία από τον καταβάλλοντα την πληρωμή, οι υπόχρεοι υποβολής αποστέλλουν ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή και το ποσό του αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου.
    Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αρχείων των βεβαιώσεων αποδοχών, των βεβαιώσεων των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα ορίζεται η 
30ή Μαρτίου 2018. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018. Ωστόσο, πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή των βεβαιώσεων θα επιβάλλονται στους υπόχρεους (εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) μόνο εφόσον οι βεβαιώσεις αυτές δεν υποβληθούν μέχρι 31-12-2018! Η μη υποβολή των βεβαιώσεων εντός των προθεσμιών που προβλέπονται θα έχει, πάντως, ως συνέπεια τη σημαντική καθυστέρηση της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων από τους δικαιούχους των εισοδημάτων.
Αναρτήθηκε από Ανδρεας στις 3:00 π.μ. 
Αντιδράσεις: 
1 σχόλιο:
1.             http://lh4.googleusercontent.com/-yFIDJmDe1dc/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAMc/r3PDj1G5v8E/s35-c/photo.jpg
Όχι νομίζατε ότι δεν θα έβρισκαν τρόπο να τα πάρουν πίσω τα αρπακτικά!!!

ΠΗΓΗ : http://roykoymoykoy.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου