ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 9,96 ΔΙΣ. ΣΤΟ 11ΜΗΝΟ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΗΓΗ : "   ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   "
17/12/2013
Στα 9,964 δισ. ευρώ ανήλθε το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2013, έναντι ελλείμματος 7,672 δισ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ).

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, στα οποία δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, διαμορφώθηκαν σε 41, 638 δισ. ευρώ έναντι 42,919 δισ. ευρώ το 2012.
Την ίδια ώρα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 5,638 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 52,080 δισ. ευρώ από 48,830 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012.
Όσον αφορά στο ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού (-4,007 δισ. ευρώ) διαμορφώνεται σε πλεόνασμα 3,131 δισ. ευρώ εάν συμπεριληφθούν έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν δαπάνες ύψους περίπου 5,638 δισ. ευρώ που αφορούν στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου