ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το δώρο Χριστουγέννων και την ετήσια άδεια

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται το 13ο μισθό - Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο δώρο των ΧριστουγέννωνΤο δώρο των Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα, η μόνη παροχή που διεσώθη από τα μνημόνια, πρέπει να καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου.


Η μη καταβολή του είναι ποινικό αδίκημα και ο παραβάτης εργοδότης οδηγείται στο αυτόφωρο. Αυτά προβλέπει η νομοθεσία. Στην πράξη, οι περισσότεροι εργοδότες αυθαιρετούν, πληρώνοντας έναντι, ή καταβάλουν το δώρο για να αποφύγουν το αυτόφωρο και καθυστερούν τους μισθούς.

Οι καταγγελίες προς το ΣΕΠΕ είναι ελάχιστες αφού οι εργαζόμενοι θέλουν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τις δουλειές τους. Στον αντίποδα οι έμποροι περιμένουν αυτούς τους λίγους καλοπληρωτές εργοδότες να καταβάλουν το δώρο μήπως και κινηθεί η χριστουγεννιάτικη αγορά.

Εκτός από την καταβολή του δώρου οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα πρέπει σύμφωνα με τη νομοθεσία να χορηγήσουν έως και την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους το υπόλοιπο της αδείας που αναλογεί στον κάθε εργαζόμενο έστω κι αν ακόμη δεν έχει ζητηθεί από αυτούς. 

Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια) υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτούς αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.

Οι εργαζόμενοι που διεκδικούν δεδουλευμένα, δώρα , υπερωρίες και αποζημιώσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει προσφύγουν στη δικαιοσύνη πριν παρέλθει η πενταετία καθώς στον ιδιωτικό τομέα τα ποσά παραγράφονται μετά από 5ετία από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητά βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα.

Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται τον 13ο μισθό

Οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. σοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς τους που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια - ανάλογα με το πώς αμείβονται - για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

ΠΗΓΗ : "  http://in-fo-stires.blogspot.gr   "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου