ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Μικρή αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα τον Μάιο

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

11/08/2014
Οριακή αύξηση παρουσίασε τον Μάιο η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, κατά τον μήνα Μάιο 2014 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.217 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 234,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 998,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 1,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,2% στην επιφάνεια και κατά 10,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.208 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 229,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 976,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 1,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,7% στην επιφάνεια και κατά 10,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
Αντίστοιχα, το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάιο 2014, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 22,0 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάιο 2014, είναι 2,2%.
Όσον αφορά στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2014, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 22,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,9% στην επιφάνεια και κατά 10,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο πεντάμηνο του έτους 2013.
Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 22,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,8% στην επιφάνεια και κατά 9,4% στον όγκο.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2013 έως τον Μάιο 2014, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 14.878 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.845,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.757,0 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 16,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,0% στην επιφάνεια και κατά 10,8% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 17,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,4% στην επιφάνεια και κατά 11,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για ανωτέρω περίοδο, είναι 4,3%.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου