ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

«Ποτὲ τὴν Κυριακὴ» εἶπε τὸ Συμβούλιο τῆς Ὲπικρατείας

ΠΗΓΗ : "  pentapostagma    " 

Posted: Σεπτεμβρίου 13, 2014 at 9:30 μμ, Last Updated: 
αγιος-κοσμας-κυριακη
Τὴν ἀναστολὴ τῆς λειτουργίας τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς ἀποφάσισε τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κάνοντας δεκτὴ τὴν αἴτηση ἀναστολῆς τῶν ἐμπόρων, καταστηματαρχῶν καὶ ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων ποὺ ζητοῦσαν νὰ ἀνασταλεῖ καὶ νὰ ἀκυρωθεῖ ὡς ἀντισυνταγματικὴ ἡ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀνάπτυξης τὸν Ἰούλιο τοῦ 2014 γιὰ πιλοτικὸ ἄνοιγμα.
Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἔκανε δεκτὴ τὴν αἴτηση ἀναστολῆς μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι θὰ ὑποστοῦν «ἀνεπανόρθωτη οἰκονομικὴ βλάβη»καὶ «δυσεπανόρθωτη ἠθικὴ βλάβη» ἀπὸ τὴ λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές. Ὁριστικὴ ἀπόφαση ἀναμένεται ἀπὸ τὴν Ὁλομέλεια τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου τὸ Νοέμβριο. Οἱ ὁμοσπονδίες ἐμπόρων καὶ ὑπαλλήλων, ἀλλὰ καὶ καταστηματάρχες καὶ ἔμποροι ἀνέφεραν στὴν προσφυγή τους ὅτι ἡ ἐπίμαχη ὑπουργικὴ ἀπόφαση εἶναι «ἐξαιρετικὰ βλαπτικὴ» γιὰ τοὺς ἐμπόρους καὶ ἰδιωτικοὺς ὑπαλλήλους, καθὼς λόγω τοῦ ἀνταγωνισμοῦ ἀναγκάζονται νὰ ἐργάζονται καὶ τὴ μοναδικὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας ποὺ εἶχαν ἀργία. Χαρακτήριζαν ἐπίσης παράνομη τὴν…. ἀπόφαση λόγω τῆς ἐπέκτασης καὶ σὲ μὴ τουριστικὲς περιοχὲς ἀλλὰ καὶ γιατί δὲν προηγήθηκε διαβούλευση. Ἐπιπλέον, ὑποστήριζαν ὅτι ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ Διεθνῆ Σύμβαση τῆς Γενεύης καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ ὁδηγία 94/104/1993, μὲ τὶς ὁποῖες καθιερώνεται ἡ Κυριακὴ ὡς ἡμέρα ἀργίας καὶ ἀπαγορεύεται ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων καὶ ἡ ἀπασχόληση τῶν ἐργαζομένων. Παράλληλα, παραβιάζεται καὶ σωρεία διατάξεων καὶ ἀρχῶν τοῦ Συντάγματος, ὅπως εἶναι ἀρχὲς τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἀναλογικότητας, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑποχρέωση τοῦ κράτους γιὰ τὴν προστασία τῆς οἰκογένειας (ἄρθρο 21), τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἄσκησης τοῦ δικαιώματος λατρείας κατὰ τὴν καθιερωμένη ἀργία τῆς Κυριακῆς (ἄρθρο 13), τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς συμμετοχῆς στὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τῆς χώρας καὶ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἐλεύθερου ἀνταγωνισμοῦ (ἄρθρα 5 καὶ 22).
lifo.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου