ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Ο κομήτης του χάλλεϋ

> Ο
> κομητης του Χαλλευ
>
> Ο
> διοικητής ενός τάγματος εξέδωσε
> την ακόλουθο διαταγή προς τους
> επιτελείς του:

> - Αύριο το βράδυ περί τις 20.00 ο
> κομήτης του Χάλλεϋ θα είναι
> ορατός στην περιοχή μας, γεγονός
> το οποίον συμβαίνει μόνο μία
> φορά κάθε 75 χρόνια. Οι άντρες, με
> στολή ασκήσεων, να βρίσκονται
> συγκεντρωμένοι στον χώρο
> συγκεντρώσεως του τάγματος όπου
> θα τους εξηγήσω το σπάνιο αυτό
> φαινόμενο. Σε περίπτωση βροχής,
> δε θα μπορούμε να δούμε τίποτε,
> οπότε συγκεντρώσατε
> τους άνδρες στο αμφιθέατρο και
> θα τους δείξω ταινίες του
> φαινόμενου. 
>
> Ο επιτελής προς το λοχαγό:
> - Κατά διαταγή του Διοικητού,
> αύριο περί την 20.00, ο κομήτης του
> Χάλλεϋ θα εμφανιστεί πάνω από το
> χώρο συγκεντρώσεως του τάγματος.
> Αν βρέξει συγκεντρώστε τους
> άντρες έξω με στολή ασκήσεων και
> φέρτε τους με βήμα στο
> αμφιθέατρο, όπου θα λάβει χώρα το
> σπάνιο αυτό φαινόμενο, κάτι που
> συμβαίνει μια φορά κάθε 75
> χρόνια.
>
> Ο λοχαγός προς τους διμοιρίτες:
> - Κατά διαταγή του Διοικητού, με
> στολή ασκήσεων περί τις 20.00 αύριο
> τo βράδυ, το φαινόμενο του κομήτη
> του Χάλλεϋ θα εμφανιστεί στο
> αμφιθέατρο. Σε περίπτωση βροχής
> στο χώρο συγκεντρώσεως του
> τάγματος, ο Διοικητής θα δώσει
> άλλη διαταγή, κάτι το οποίο
> συμβαίνει μια φορά κάθε 75
> χρόνια.
>
> Ο διμοιρίτης προς το λοχία:
> - Αύριο περί τις 20.00 ο Διοικητής
> θα εμφανιστεί στο αμφιθέατρο με
> τον κομήτη του Χάλλεϋ κάτι το
> οποίο συμβαίνει κάθε 75 χρόνια. Αν
> βρέξει ο Διοικητής θα διατάξει
> τον κομήτη στο χώρο
> συγκεντρώσεως του τάγματος.
>
> Ο λοχίας προς τη διμοιρία:
> - Όταν βρέξει αύριο περί τις 20.00,
> ένα φαινόμενο, ο 75χρονος
> Στρατηγός Χάλλεϋ, συνοδευμένος
> από το Διοικητή, θα διασχίσει
> οδηγώντας τον κομήτη του, το χώρο
> συγκεντρώσεως του τάγματος, με
> στολή ασκήσεων.
>
> Δύο στρατιώτες μεταξύ τους:
> - Ήρθε ο Στρατηγός μεσ τη βροχή,
> με μία Χάρλεϋ, σαν κομήτης και
> φορούσε στολή ασκήσεων.
>
>
>
>
>
>

ΠΗΓΗ : "  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
Η φωτογραφία προφίλ του χρήστη ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
smountzouris@gmail.com    " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου