ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Ενημέρωση αποστράτων αναφορικά με Παρακράτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

Επειδή πολλοί απόστρατοι συνάδελφοι, είδαν στις συνταξιοδοτικές τους αποδοχές, μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2015, να υφίσταται μείωση αυτών, λόγω παρακράτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, ενημερώνουμε προς άρση τυχόν ανησυχιών, για τα παρακάτω: Οι οφειλές αυτές οφείλονται, στο γεγονός πως, κάποιοι συνάδελφοι επιλέγοντας να μην πάρουν 3μηνες αποδοχές και επειδή προκαταβάλλεται ο μισθός, πήραν έναν (τουλάχιστον) μήνα παραπάνω και ως εν ενεργεία και ως απόστρατοι (από την αναδρομική καταβολή της ενάρξεως συνταξιοδότησης). Αυτές τις αποδοχές οφείλουν να τις επιστρέψουν στο Δημόσιο ταμείο κατόπιν εκδόσεως σχετικής πράξης καταλογισμού & αποστολής αυτής στον υπόχρεο για εξόφληση οφειλής, από τον φορέα που τις είχε καταβάλλει.

 Σε πολλές περιπτώσεις όμως, οι Ειδικοί Λογαριασμοί των Μετοχικών Ταμείων προέβησαν στη σχετική παρακράτηση, κατά την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος (κατόπιν σχετικής αποστολής στο Ταμείο της βεβαιώσεως οφειλής). Εάν για τις περιπτώσεις αυτές υπήρξε και εκ των υστέρων «διπλή» παρακράτηση του συγκεκριμένου ποσού τώρα, θα πρέπει οι συνάδελφοι, να επιζητήσουν την επιστροφή του.

 Σε άλλες περιπτώσεις επίσης, οι αρμόδιοι φορείς μισθοδοσίας των Γενικών Επιτελείων, απέστειλαν τις σχετικές (αρνητικές) βεβαιώσεις εκκαθάρισης στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία προέβη στη σχετική παρακράτηση (το ύψος της παρακράτησης ορίζεται από την οικεία Διεύθυνση του ΓΛΚ και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο).

Γ. Αντωνιάδης

(apofoitoissas.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου