εφευρέθηκαν πριν εφευρεθούν τα αυτοκίνητα!
Ναι, είναι αλήθεια…

Για την ακρίβεια, το πρώτο φανάρι κατασκευάστηκε από τον J P Knight, με πράσινο και κόκκινο μόνο, και χρησιμοποιήθηκε στην Αγγλία, ώστε να ρυθμίζει την κίνηση των κάρων και των πεζών!