ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΦΙΞΕΙΣ

23/02/2016
Αύξηση παρουσίασε το πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο, κατά 7,5%, αγγίζοντας για το σύνολο του 2015 τα 12,169 δισ. ευρώ σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως, στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 801 εκατ. ευρώ ή 6,0% και δευτερευόντως, στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 51 εκατ. ευρώ ή 2,5%.
H βελτίωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων αποδίδεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 7,1% καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,2%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 70,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 71,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Όσον αφορά τον Δεκέμβριο του 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 41 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 18 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 12,2% στα 205 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 24,1% καθώς οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 9,3%.
Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 11,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 2,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.
Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
Η εισερχόμενη κίνηση το Δεκέμβριο του 2015 διαμορφώθηκε στις 488 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης κατά 36,9% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 31,5%.
Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 105 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,0%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 54,8% (Δεκέμβριος 2015: 97 χιλ., Δεκέμβριος 2014: 214 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 20,0% και διαμορφώθηκαν στις 30 χιλ. ταξιδιώτες, και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 24,2% και διαμορφώθηκαν στις 13 χιλ. ταξιδιώτες.
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 24,7% και διαμορφώθηκαν στις 27 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 47,1% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 9 χιλ. ταξιδιώτες, και αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 48,5% και διαμορφώθηκαν στις 19 χιλ. ταξιδιώτες.
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2015 αυξήθηκε κατά 7,1% και διαμορφώθηκε στις 23.600 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 22.034 χιλ. ταξιδιωτών το 2014. Το 2015, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 14.974 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,0% σε σύγκριση με το 2014.
Αντίθετα, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 8.625 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,8%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 9,8% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 17,1%.
Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία κατά 14,3% και τη Γαλλία κατά 4,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 2.810 χιλ. ταξιδιώτες και 1.522 χιλ. ταξιδιώτες αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, που αυξήθηκαν κατά 14,7% και διαμορφώθηκαν στις 2.397 χιλ. ταξιδιώτες.
Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 59,0% και διαμορφώθηκαν στις 513 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 26,8% και διαμορφώθηκαν στις 750 χιλ. ταξιδιώτες.

ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου