Με τις νέες διατάξεις που ισχύουν ως προς τους όρους συνταξιοδότησης από τις 19 Αυγούστου του 2015 και μετά, όσοι ασφαλίστηκαν πριν το 1993 διατηρούν τα κατοχυρωμένα ως το 2012 ασφαλιστικά τους δικαιώματα, που τους επιτρέπουν να αποχωρήσουν με τα παλαιά όρια ηλικίας, αρκεί να τα είχαν συμπληρώσει μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015.
Η κατοχύρωση ευνοεί μάλιστα και όσους συμπληρώνουν την ηλικία εξόδου μετά τις 19/8/2015 καθώς δεν θα επιβαρυνθούν με μεγάλη αύξηση του ορίου ηλικίας, αλλά με μικρότερη.
Σύνταξη με 10.500 έως 11.000 ασφάλισης το 2010 και το 2011
– Στα 58 με ηλικία κατοχύρωσης τα 58 και έτος συμπλήρωσης 2015 (18/08)
– Στα 58,6 με ηλικία κατοχύρωσης τα 58 και έτος συμπλήρωσης 2015 (19/08)
– Στα 59 με ηλικία κατοχύρωσης τα 58 και έτος συμπλήρωσης 2016
– Στα 59,6 με ηλικία κατοχύρωσης τα 58 και έτος συμπλήρωσης 2017
– Στα 60 με ηλικία κατοχύρωσης τα 58 και έτος συμπλήρωσης 2018
– Στα 60,6 με ηλικία κατοχύρωσης τα 58 και έτος συμπλήρωσης το 2019
– Στα 61 με ηλικία κατοχύρωσης τα 58 και έτος συμπλήρωσης το 2020
– Στα 61,6 με ηλικία κατοχύρωσης τα 58 και έτος συμπλήρωσης το 2021
– Στα 62 με ηλικία κατοχύρωσης τα 58 και έτος συμπλήρωσης το 2022
financialbox.gr