Η απιστία τους έγινε αιτία της δικής μας σωτηρίας, καθώς οι Έλληνες εκπροσωπώντας τον κόσμο που ζούσε στην πλάνη, τον δέχτηκαν σαν Σωτήρα και Θεό τους, καθώς σύμφωνα και με τον Άγιο Νεκτάριο τον Θαυματουργό:
«Ό Ἕλληνας ἐγεννήθηκε ἀπό θέληση τῆς Θείας Πρόνοιας διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτό τό ἔργο εἶναι ἡ πνευματική κληρονομιά του, αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή του, αὐτό εἶναι τό ξεχωριστό κάλεσμά του ἀνάμεσα στά ἔθνη».
«Οἱ Θεῖοι λόγοι τοῦ Σωτῆρος, ὅταν τοῦ ἀνήγγειλαν ὅτι ἐζήτησαν νά τόν ἰδοῦν Ἕλληνες, «τώρα ἐδοξάσθηκε ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου» εἶχαν ἕνα βαθύ νόημα. Ἦταν λόγοι προφητικοί, πρόβλεψη τῶν μελλόντων. Οἱ ἐκεῖ ἐμφανισθέντες Ἕλληνες ἦταν ἀντιπρόσωποι ὄλου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Στήν παρουσία τούς διέβλεψε ὁ Ἰησοῦς τό ἔθνος ἐκεῖνο στό ὁποῖο ἐπρόκειτο νά δοθεῖ ἡ ἱερή παρακαταθήκη, γιά νά τήν διαφυλάξει χάριν τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἀπό τόν πόθο τῶν Ἑλλήνων νά τόν ἀναζητήσουν διέκρινε ὅτι ἦσαν πρόθυμοι νά δεχθοῦν τήν διδασκαλία Του, προέβλεψε ὅτι θά δοξασθεῖ ἀπό τήν πίστη τῶν ἐθνῶν, καί ἀνεγνώρισε τό ἀπό καταβολῆς τοῦ κόσμου προετοιμασμένο ἔθνος γιά νά φέρει εἰς πέρας τήν ἀποστολήν, καί νά ὁλοκληρώσει τόν ὕψιστο Σκοπό.
Γιατί πραγματικά,ἀπό καταβολῆς κόσμου, εἶχε κληθεῖ τό Ἑλληνικό ἔθνος νά πραγματοποιήσει αὐτόν τόν σκοπό καί ἦταν γιά αὐτόν πλασμένο».
Όταν παρέδωσαν τον Ιησού στον Πιλάτο εκείνος τον ρώτησε: « “Λοιπόν είσαι βασιλεύς;” Απήντησε ο Ιησούς: “όπως και συ το λέγεις, είμαι βασιλεύς”. Εγώ δι” αυτό γεννήθηκα και δι” αυτό έχω έλθει στον κόσμο να κηρύξω την αλήθεια. Και κάθε ένας ο οποίος αισθάνεται μέσα του διάθεση και πόθο δια την αλήθεια, ακούει, δέχεται και εφαρμόζει την διδασκαλία μου και έτσι γίνεται πολίτης της ουρανίου βασιλείας μου”.
Λέγει εις αυτόν ο Πιλάτος. “Τι είναι αλήθεια; Και ποιος μπορεί να την βρει;”. Ο Ιησούς δεν του απάντησε, γιατί ήξερε πως ο Πιλάτος δεν θα τον καταλάβαινε…».
Δυστυχώς στις μέρες μας, στους έσχατους καιρούς, που όπως προφήτεψε ο Πατέρας του Γένους μας Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο διάβολος θα είναι μέσα σε κάθε σπίτι και τα κερατάκια του θα είναι στη σκεπή, εννοώντας την τηλεόραση και το τεράστιο κακό που αυτή θα προκαλούσε απομακρύνοντας τους ανθρώπους από την Αλήθεια, πραγματοποιείται και μια ακόμη Προφητεία του, σύμφωνα με την οποία: «Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν φαντάζεται»!
Ο άνθρωπος που μόχθησε όσο κανείς άλλος στους μαύρους χρόνους του τουρκικού ζυγού για την πνευματική αναμόρφωση του Γένους μας, που έβαλε τον σπόρο που κάρπισε την Εθνική μας Παλιγγενεσία, προφήτεψε για τη δική μας εποχή, πως μέσα στα σχολεία δεν θα διδάσκονται όσα εκείνος παρήγγειλε.
Να κάνετε σχολεία έλεγε ο Άγιος, γιατί «Από το σχολείο μανθάνομεν τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι άγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, αρετή, κακία• τι είναι ψυχή, σώμα. Ανοίγουν τα όμματα των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών να μανθάνουν τα Μυστήρια. Διότι χωρίς το σχολείο περιπατούμεν εις το σκότος».
Ο Άγιος Πατροκοσμάς θεωρούσε ότι το σχολείο ανοίγει τις εκκλησίες και τα μοναστήρια κι έλεγε χαρακτηριστικά, «ότι καλύτερα να έχεις ελληνικό σχολείο στη χώρα σου, παρά βρύσες και ποτάμια»!
Για τις μέρες μας όμως προφήτεψε, «πως θα διδάσκονται στα σχολεία μας θέματα, που όχι μόνο δεν θα οδηγούν στην Αλήθεια, αλλά αντιθέτως,διδασκαλίες τραγικές και ολέθριες, που σαν αποτέλεσμα θα έχουν να θολώνουν τον νου των ανθρώπων, με συνέπεια οι άνθρωποι να μην μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό, το αγαθό από το δυσσεβές, με συνέπεια ν οδηγούνται στο κακό, δηλαδή μακριά από τον Θεό.
Εάν προσθέσουμε ότι ζούμε στην εποχή της υπερκατανάλωσης, δυστυχώς μοιραία γυρίζουμε καθημερινά πίσω, στην προ της εμφανίσεως του Χριστού εποχή, σε κατάσταση αλογίας, που η ψυχή γίνεται «βοσκηματώδης» καθώς ο άνθρωπος χάνει τον προορισμό του, που δεν είναι άλλος από την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί στην ένωση του ανθρώπου με τον Δημιουργό του.
Ακούμε λοιπόν πολλές φορές σήμερα, τους ανθρώπους των έσχατων καιρών, να αναρωτιόνται όπως ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια», με απαύγασμα της πνευματικής πενίας, πολλοί από αυτούς να υποστηρίζουν ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αλήθεια!
Εύχομαι το Ανέσπερο Φως της Αναστάσεως να φωτίσει το σκοτισμένο μας νου, για να κατανοήσουμε τα λόγια του Κυρίου μας, καθώς μόνο αυτά μπορούν να μας βγάλουν από τη λήθη και να μας οδηγήσουν στην Αλήθεια: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου Εμένα», διότι όταν Τον δεχτούμε και Τον εγκολπωθούμε ως Σωτήρα μας, μας δίνει το μέγιστο δικαίωμα και τη Χάρη να γίνουμε τέκνα Θεού!
Σύμμαχο στην προσπάθεια μας αν θελήσουμε, μπορούμε να έχουμε και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον Θαυματουργό, το καύχημα της Θεσσαλονίκης μας, ο οποίος περίπου 1300 χρόνια μετά, έδωσε την απάντηση στο ερώτημα του Πιλάτου αλλά και σε όλων των ανθρώπων που έχουν θολωμένα τα πνευματικά τους μάτια.
Είπε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος το λόγο που είναι διαχρονικός, αψευδής και σωτήριος:
«Οι άνθρωποι που ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού, ανήκουν στην αλήθεια και όσοι δεν ανήκουν στην αλήθεια δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού».
Α.Δ.