«Θαυμαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις Αυτού»
Δείτε το βίντεο…