Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, παράγοντας – «κλειδί» είναι πλέον τα μόρια, με σκοπό να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοκρατία και να μπει τέλος σε περιστατικά, όπως τα «μαϊμού» – διαζύγια και οι δικαστικές παραστάσεις και επιμέλειες παιδιών.
Οι βασικότερες αλλαγές
1) Το αστυνομικό προσωπικό που αποσπάται ή μετακινείται με πρωτοβουλία της υπηρεσίας δεν χάνει τα μόρια απόσπασης.
2) Τα μόρια που λαμβάνει ο αστυνομικός λόγω απόστασης από τον τόπο εργασίας ή συμφερόντων του (ή άσκησης επαγγέλματος συζύγου) θα διαγράφονται όχι μόνο μετά την κοινοποίηση της διαταγής μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων αλλά και μετά την ακύρωση της μετάθεσης σε οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης.
3) Η υποβολή δήλωσης αλλαγής τόπου συμφερόντων μεταβάλλει τον αριθμό μορίων που συγκεντρώθηκαν με βάση τον προηγούμενο τόπο συμφερόντων.
4) Αυξάνεται ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής από ένα σε δυο έτη, όλων των νεοεξερχόμενων από τις Σχολές σε αστυνομικά τμήματα.
5) Όποιος τοποθετείται σε υπηρεσία γραφείου, όταν επαναφέρεται στην ενέργεια θα επιστρέφει στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούσε.
6) Σε ό,τι αφορά τις αποσπάσεις, εκτός της διαδικασίας μοριοδότησης τίθενται οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και οι διαζευγμένοι με επιμέλεια τέκνων, ωστόσο, τα αιτήματα θα εξετάζονται κατά περίπτωση και με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια.
7) Δίνεται η δυνατότητα προκήρυξης συμπληρωματικών μεταθέσεων και σε όσους έχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου – αρχιφύλακα.
8) Οι θέσεις των νεοπροαχθέντων αρχιφυλάκων θα προκηρύσσονται υποχρεωτικά στις Διευθύνσεις Αστυνομίας όπου δεν υπάρχουν επιλαχόντες με τόπο συμφερόντων από τους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων του ίδιου έτους, με εξαίρεση τη ΓΑΔΑ.
9) Δικαστικοί συμπαραστάτες και διαζευγμένοι με επιμέλεια τέκνου δεν θα μετατίθενται εκτάκτως αλλά θα αποσπώνται κατ” έτος και για όσο διάστημα υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες.
10) Η αμοιβαία μετάθεση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με βάση τη σειρά επιλαχόντων από τους πίνακες τακτικών μεταθέσεων του τρέχοντος έτους.
11) Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης σε υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιοχή μετάθεσης της ΓΑΔΑ, για μέλη του διοικητικού συμβουλίου που κατέχουν θέση στο προεδρείο ή στην εκτελεστική γραμματεία των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
12) Μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτάκτως μετάθεση σε περίπτωση θανάτου γονέα ή αδελφού, που υπηρετούσε στην ΕΛ.ΑΣ. Και τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα καθήκοντος.