ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

Αναπροσαρμογή ΕΦΑΠΑΞ από το ΤΕΑΠΑΣΑΑναπροσαρμογή χορηγηθέντων εφάπαξ βοηθημάτων σε τ. μετόχους των Τομέων Πρόνοιας του 
Ταμείου Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. που συνταξιοδοτήθηκαν από 01-08-2012 και εντεύθεν, 
μετά την ισχύ του Ν. 4307/2014

http://www.teapasa.gr/index.php/14-tameio/326-anaprosarmogi-efapax

<<.... Οι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.
 πουσυνταξιοδοτήθηκαν μετά την 01-08-2012 και εισέπραξαν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό 
βοήθημα για τον υπολογισμό του οποίου λήφθηκαν υπόψη οι μειωμένοι βασικοί μισθοί σύμφωνα
 με τον ν. 4093/2012 και μέχρι σήμερα δεν υπέβαλαν αίτηση για αναπροσαρμογή του μετά τη μερική 
αποκατάσταση των βασικών μισθών με τις διατάξεις του ν. 4307/2014, πρέπει άμεσα να
 συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση όπως το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στην
 ιστοσελίδα του Ταμείου (teapasa.gr).>>

ΠΗΓΗ : "   http://www.bloko.gr     " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου