Στη Βουλή κατατίθεται τη Δευτέρα το προσχέδιο του προϋπολογισμού που φέρνει πολλούς νέους φόρους. Από την  1η Ιανουαρίου 2017 προβλέπεται η κατάργηση της έκπτωσης ΦΠΑ 30% σε όποια νησιά υφίσταται ακόμη, ενώ, παράλληλα, θα αυξηθούν περαιτέρω οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καύσιμα, θα επιβληθεί φόρος 5% στη σταθερή τηλεφωνία και φόρος στον καφέ, θα αυξηθεί η φορολογία στα τσιγάρα, ενώ θα επιβληθεί και φόρος στο ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Περίπου 400 εκατ. ευρώ θα εισφέρει η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στον νέο προϋπολογισμό. Από την αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα και την επιβολή φόρου στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, εκτιμάται ότι θα προέλθουν έσοδα περίπου 140 εκατ. ευρώ. Από την επιβολή ειδικού φόρου στον καφέ οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με περίπου 60 εκατ. ευρώ.
Επίσης, από την επιβολή τέλους 5% στους λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών σταθερής τηλεφωνίας θα εισπραχθούν περίπου 50 εκατ. ευρώ. Τέλος, ο προϋπολογισμός του 2017 αναμένεται να δεχθεί ενίσχυση της τάξης των 135 εκατ. ευρώ, λόγω των αλλαγών στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.