ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΟΔΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

13/09/2016
Αύξηση 4,1% παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούλιο, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών σημείωσε ιδιαίτερα μεγάλη άνοδο κατά 9,2%.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 4,1% τον Ιούλιο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, έναντι µείωσης 2,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τοµέων βιομηχανίας, όπως στη µείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατοµείων κατά 16,1% και στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 9,2%.
Ειδικότερα, στην άνοδο αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή τροφίµων (9,3%), δερµάτων και ειδών υπόδησης (40,7%), εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραµµένων µέσων (19,5%), χηµικών προϊόντων, µη µεταλλικών ορυκτών, κατασκευής µεταλλικών προϊόντων (15,4%), µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού (15,6%) και µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων (85%).
γ. ΣΕπίσης, οφείλεται στη µείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 5,7% και στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 4%.
Ο µέσος δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2015, παρουσίασε αύξηση 2,3% έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014.
Ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 1,4% τον Ιούλιο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2016.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου