ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Η κράτηση για την περίθαλψη ... αλλάζει το πληρωτέο !!


Η κράτηση για την περίθαλψη ... αλλάζει το 
πληρωτέο !!
http://www.hellasmil.gr
    Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης μηνός Οκτωβρίου 2016,
 στα οποία έχει διορθωθεί το ποσό κράτησης υπέρ περίθαλψης. 
 Αρχικά (Ιουλ-Αυγ-Σεπ) το 6% υπολογιζόταν στο ακαθάριστο ποσόν, αφού 
αφαιρούντο  η ΕΑΣ και λοιπές εισφορές, αντί να υπολογίζεται επί του
 καταβαλλόμενου   (είναι το ΣΥΝΟΛΟ κάτω αριστερά στο ενημερωτικό).
     Για να υπολογίσετε την κράτηση αφαιρέστε από το  "ΣΥΝΟΛΟ" τα:
 ΕΑΣ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΕΑΣ/β  (για μέχρι των 60 ετών) και πολλαπλασιάστε
 επί 6%. 
Το αποτέλεσμα δίνει το ποσόν  "ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ".
     Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ.  Το λάθος του υπολογισμού της κράτησης είχε
 επισημάνει η ΠΟΣ στο ΓΛΚ, το οποίο το διόρθωσε άμεσα.
      Έτσι εφαρμόζεται πλέον το παρακάτω άρθρο 44 του Ν. 4387/2016
    Άρθρο 44 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 
(Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 
του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «30. α) Από 1.7.2016 η 
εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων
 καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού
 αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του 
Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

ΠΗΓΗ : " http://roykoymoykoy.blogspot.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου