ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΒΟΕΑ ΜΤΣ: Μια μικρή ανασκόπηση!!!


ΓΕΝΙΚΑ: Το Βοήθημα Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αποταμίευση των γονέων επ’ ωφελεία των τέκνων τους, που ξεκινά από την ημέρα της γέννησης τους.  Τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ και των ΣΑ παρακρατούν ποσοστό από τους μισθούς των μετόχων (εν ενεργεία  στελεχών) ή από τα μερίσματα των μερισματούχων (εν αποστρατεία στελεχών), τα οποία αποδίδονται στα τέκνα τους με τη συμπλήρωση, συνήθως, των 25 ετών. Το ύψος εξαρτάται από το ποσοστό παρακράτησης αλλά και τις μη λαθεμένες ενέργειες των Μετοχικών Ταμείων. Έτσι το ΜΤΑ συγκρινόμενο με αυτό του ΜΤΣ αποδίδει πολύ μεγαλύτερο ΒΟΕΑ (σχεδόν διπλάσιες κρατήσεις) και άμεσα (ορθές ενέργειες).
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: (1) Ο ειδικός λογαριασμός των Μετοχικών Ταμείων για το ΒΟΕΑ ιδρύθηκε με το ν.δ.312/1974. Μέχρι το 2001 για το ΜΤΣ όλα κυλούσαν ομαλά. (2) Δυστυχώς, κυρίως λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων, επ' ευκαιρία ψήφισης του ν.2913/2001 που αφορούσε στην αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας, εισήχθη δολίως το άρθρο 23, το οποίο έγραφε: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται ο ειδικός λογαριασμός του Μ.Τ.Σ. επαγγελματικής αποκατάστασης των τέκνων των μετόχων του, που ιδρύθηκε από το ν.δ.312/1974, οι δε πόροι αυτού περιέρχονται στους πόρους του ΜΤΣ». Δηλαδή κατήργησαν τον λογαριασμό και δεν τον ενεργοποίησαν ακόμα[1] και χρησιμοποίησαν τα χρήματα που τους εμπιστευθήκαμε, τα χρήματα των παιδιών μας για ...άλλους σκοπούς (αγορά μετοχών, ανεξέλεγκτη αύξηση μερισμάτων κλπ). (3) Από τότε άρχισαν σιγά – σιγά να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην επίδοση του ΒΟΕΑ από το ΜΤΣ, μέχρι που φθάσαμε στο 2009, όπου και σταμάτησε να αποδίδεται, εντελώς. Μέχρι και το τέλος του 2012, ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων τέκνων ανήλθε στον εξωφρενικό αριθμό των 12.500 δικαιούχων. (4) Μετά από αγώνες πολλών ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ φορέων αποστράτων αλλά και τη συνεργασία της τότε πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αναγνωρίζοντας εμμέσως και τη διαχρονική ευθύνη της πολιτείας, δόθηκε μία συνολική λύση βιωσιμότητας του ΜΤΣ, όπου μεταξύ άλλων συμπεριελήφθη και η χρηματοδότηση (όχι δάνειο) του ΒΟΕΑ με 180 εκατ. ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπάρξουν στο μέλλον ελλείμματα. (5) Το ΜΤΣ εργάσθηκε μεθοδικά και η κατάσταση ομαλοποιήθηκε σε τέτοιο ικανοποιητικό βαθμό που τον Μάρτιο του 2014[2] άρχισε η διαδικασία απόδοσης του ΒΟΕΑ σε όσα παιδιά συμπλήρωναν τα 25 τους χρόνια τον Ιανουάριο του ιδίου χρόνου. Όχι πάντως αναίμακτα αφού οι νέοι δικαιούχοι εισπράττουν τουλάχιστον 25% λιγότερα από τους παλαιότερους. Σε περίπτωση που αυτό μειωθεί περαιτέρω θα είναι ως να επιστρέφονται ατόκως οι κρατήσεις 25 χρόνων. (6) Δυστυχώς το 2015, άρχισαν και πάλι οι καθυστερήσεις. Η διαδικασία απόδοσης του ΒΟΕΑ στους δικαιούχους του Ιανουαρίου του 2015 άρχισε στις αρχές του Ιουνίου του 2015[3].
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Φέτος αν και οι ενέργειες του ΔΣ του ΜΤΣ έγιναν εγκαίρως (1-12-2015) η σχετική ΚΥΑ [ΕΔΩ] υπογράφηκε 9 μήνες μετά και αφού παρενέβη με ερώτηση στη Βουλή [ΕΔΩο βουλευτής και υπεύθυνος του τομέα Άμυνας της ΝΔ κ. Αθανάσιος Δαβάκης. Αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία απόδοσης του ΒΟΕΑ στις αρχές του Οκτωβρίου 2016 για τους δικαιούχους που συμπλήρωσαν τα 25 τους χρόνια τον Ιανουάριο του 2016. Αυτή η καθυστέρηση φέρνει στο μυαλό μας θύμισες της περιόδου 2009΄- 2013 που 13 χιλιάδες περίπου παιδιά στρατιωτικών και αστυνομικών περίμεναν με αγωνία τα χρήματα που εδικαιούντο, χρήματα που στερήθηκαν οι γονείς τους, χρήματα δικά τους, προκειμένου να ξεκινήσουν ομαλά τη νέα τους ζωή. Καταλογίζουμε ολιγωρία και αδιαφορία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που όταν είναι να μας πάρουν, το πράττουν άμεσα και με τόκο και ενίοτε με αναδρομική ισχύ ή με κατασχέσεις. Σε περίπτωση όμως που πρέπει να μας δώσουν ή να μας επιστρέψουν αδίκως παρακρατηθέντα, μας ψήνουν το ψάρι στα χείλια, ακόμα και αν υπάρχουν αποφάσεις του ΣτΕ που τις έκριναν αντισυνταγματικές… 
ΕΠΙΛΟΓΟΣΑς ελπίσουμε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. ΒΟΕΑ δικαιούνται και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας, κοκ.... Θα πρέπει δε να ξαναδημιουργηθεί ο ξεχωριστός λογαριασμός με νόμο όπως υπήρχε μέχρι το 2001.
Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
----------------------------------------------------------------------------
[1] Στις 09 Νοεμβρίου 2015 εστάλη επιστολή από τον γράφοντα με διάφορες ερωτήσεις. Η μία αφορούσε το ΒΟΕΑ:  «δ. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έγινε με νόμο ο ξεχωριστός λογαριασμός του ΒΟΕΑ, όπως ήταν πριν το 2001 με κίνδυνο με κάποια εσωτερική λανθασμένη απόφαση να δημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα του παρελθόντος;»
Στις 12 Νοεμβρίου 2015: το ΜΤΣ απήντησε ως εξής: «δ. Επί του 4ου Ερωτήματος. Όσον αφορά την τήρηση Ειδικού Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων για την χορήγηση των Βοηθημάτων Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, γνωρίζετε ότι από την ισχύουσα νομοθεσία του ΜΤΣ (Α.Ν 559/1937, παράγραφος 6 του άρθρου 3) δεν υφίσταται σχετική διάταξη που να προβλέπει τούτο. Συνεπώς το εν λόγω βοήθημα συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα του Ταμείου και δεν υφίσταται Αποθεματικό. Άλλωστε ουδέποτε υπήρξε ξεχωριστός Λογαριασμός ΒΟΕΑ.»
Ανατρέχοντας όμως στην από 24 Οκτωβρίου 2012 ανάρτηση ευκόλως διαπιστώνεται ότι το 2001 επ' ευκαιρία ψήφισης του νόμου 2913/2001 που αφορούσε στην αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας, εισήχθη δολίως το άρθρο 23, το οποίο γράφει: "Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α. Η παράγραφος ... β. Ο ειδικός λογαριασμός του Μ.Τ.Σ. επαγγελματικής αποκατάστασης των τέκνων των μετόχων του, που ιδρύθηκε από το ν.δ. 312/74 (ΦΕΚ 45 Α'), οι δε πόροι αυτού περιέρχονται στους πόρους του Μ.Τ.Σ." Δηλαδή ο ειδικός λογαριασμός για το ΒΟΕΑ υπήρχε και τον κατήργησαν για να χρησιμοποιήσουν τα λεφτά των παιδιών μας για ...άλλους σκοπούς.
[2] Για την πληρωμή του ΒΟΕΑ του Ιανουαρίου 2014 η ανακοίνωση από το ΜΤΣ έγινε στις αρχές Μαρτίου 2014. Χρειάστηκαν μόλις 2 μήνες για την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ.
[3] Για την πληρωμή του ΒΟΕΑ του Ιανουαρίου 2015 η ανακοίνωση από το ΜΤΣ εκδόθηκε στις αρχές Ιουνίου 2015. Χρειάστηκαν 5 μήνες για την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ.
Υ.Γ. Οι με έντονα κόκκινο χρώμα ημερομηνίες είναι ενεργοί σύνδεσμοι (link) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου