Στον αέρα είναι ουσιαστικά τα εργασιακά δικαιώματα όσο η χώρα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο λόγω της κατάστασης στην οικονομία.

Η επιτροπή των σοφών έστειλε το πόρισμα των 60 σελίδων μέσω e-mail στο υπουργείο Εργασίας και με αυτό προβλέπεται μόνο μερική επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.
Κάπως έτσι οι μισθοί παραμένουν λάστιχο καθώς για τον κατώτατο μισθό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες οι οποίοι θα λειτουργούν ως κόφτες για τους εργαζόμενους.
Ο πρώτος κόφτης είναι η κατάσταση της οικονομίας της χώρας, αλλά και την απασχόλησης που περιορίζει την αύξηση του κατώτατου μισθού τον οποίο θα διαπραγματεύονται εντός συγκεκριμένου πλαισίου οι εργοδοτικές οργανώσεις και η ΓΣΕΕ.
Ο δεύτερος κόφτης μπαίνει με τον υπολογισμό της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, αλλά και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Εάν η οικονομική κατάσταση είναι κακή και οι χρηματοδοτικές της ανάγκες μεγάλες θα μπορεί η επιχείρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα να επιβάλλει μικρότερους μισθούς στους εργαζομένους της, κατά παρέκκλιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.