Την ίδια ώρα έρχεται όμως και η λυπητερή για 280.000 συνταξιούχους του Δημοσίου καθώς το μέρισμα που θα εισπράξουν θα είναι ακόμη μικρότερο και από αυτό του Ιουλίου καθώς θα πρέπει να παρακρατηθεί και η πρώτη δόση των αναδρομικών.
Από τον Οκτώβριο έρχεται και το κούρεμα στις υψηλές κύριες συντάξεις που ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ μεικτά/μήνα., ενώ ξεκινάει και για τους τραπεζοϋπαλλήλους ο επανυπολογισμός στις προσυνταξιοδοτικές παροχές που φέρνει νέες μειώσεις.
Τα ποσά του μερίσματος ανά κατηγορία και ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας:
Διοικητικοί με 35 έτη
Κατηγορία     Παλιό     Νέο
ΜΚ1-ΠΕ4 με επίδομα θέσης 105 ευρώ     216 ευρώ     126 ευρώ
ΜΚ1-ΠΕ4 χωρίς επίδομα     210 ευρώ     126 ευρώ
ΜΚ1-ΤΕ4 με επίδομα θέσης 52 ευ΄ρω     207 ευρώ     120 ευρώ
ΜΚ1-ΤΕ 4 χωρίς επίδομα     201 ευρώ     120 ευρώ
ΜΚ1-ΔΕ με επίδομα θέσης 52 ευρώ     186 ευρώ     107 ευρώ
ΜΚ1-ΔΕ χωρίς επίδομα     180 ευρώ     107 ευρώ
ΜΚ1-ΥΕ χωρίς επίδομα     156 ευρώ     91 ευρώ
ΜΕΛΗ ΔΕΠ με 35 έτη
Καθηγητές ΑΕΙ     408 ευρώ     226 ευρώ
Αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ     337 ευρώ     193 ευρώ
Καθηγητές ΤΕΙ     366 ευρώ     200 ευρώ
Αναπληρωτές καθηγητές ΤΕΙ     317 ευρώ     173 ευρώ
ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ
Διευθυντής ΕΣΥ     366 ευρώ     248 ευρώ
Επιμελητής Α”     323 ευρώ     212 ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Αρχηγός ΓΕΣ με επίδομα 357 ευρώ     395 ευρώ     255 ευρώ
Αντιστράτηγος με επίδομα 261 ευρώ     339 ευρώ     216 ευρώ
Πρέσβης     450 ευρώ     273 ευρώ
Εφέτης     524 ευρώ     361 ευρώ