ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ

31/10/2016
Την κατάρτιση κοινού καταλόγου μη συμμορφούμενων σε φορολογικά θέματα χωρών, ετοιμάζει η Κομισιόν, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η καταπολέμηση της διεθνούς φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής, με στόχο τη δικαιότερη και αποτελεσματικότερη φορολόγηση.
Μεταξύ των άμεσων μέτρων περιλαμβάνεται η κοινή ευρωπαϊκή διαδικασία εξέτασης των τρίτων χωρών και η αντιμετώπιση όσων αρνούνται να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης επί φορολογικών θεμάτων.
Σύμφωνα με τον Επίτροπο, οι μη συμμορφούμενες τρίτες χώρες θα ενταχθούν στον κοινό κατάλογο της Ε.Ε. και τα κράτη - μέλη πιθανώς, να επιβάλλουν αντίμετρα και κυρώσεις.

Η αναφορά Μοσκοβισί
Η καταπολέμηση της διεθνούς φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής στο πλαίσιο του θεματολογίου της με σκοπό την επίτευξη δικαιότερης και αποτελεσματικότερης φορολόγησης. Στις επαφές της με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Παναμά, η Επιτροπή τόνισε τη σημασία της χρηστής διακυβέρνησης επί φορολογικών θεμάτων. Η ανακοίνωση σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση, η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο 2016, ορίζει μία ολιστική προσέγγιση για την εξασφάλιση δικαιότερης και διαφανέστερης φορολογίας σε διεθνές επίπεδο.
Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης μια κοινή ευρωπαϊκή διαδικασία εξέτασης των τρίτων χωρών και αντιμετώπισης εκείνων που αρνούνται να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης επί φορολογικών θεμάτων. Βάσει διεξοδικής αξιολόγησης και διαλόγου, οι μη συμμορφούμενες τρίτες χώρες που αρνούνται να συνεργαστούν με την ΕΕ ώστε να βελτιώσουν τα πρότυπα τους, θα συμπεριληφθούν στον κοινό κατάλογο της ΕΕ. Τα κράτη- μέλη πρέπει να συμφωνήσουν με το Συμβούλιο όσον αφορά πιθανά αντίμετρα που πρέπει να εφαρμοστούν στις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
Μετά τη δημοσίευση των επονομαζόμενων «εγγράφων του Παναμά», η Επιτροπή έχει έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση του Παναμά όσον αφορά τα μέτρα που προβλέπονται ή ελήφθησαν με στόχο να καλυφθούν τα κενά μετά τις αποκαλύψεις των μέσων ενημέρωσης. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το ανωτέρω πλαίσιο για να εξετάσει τη χρηστή διακυβέρνηση επί φορολογικών θεμάτων σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Παναμά, μέσω αυστηρής διαδικασίας ελέγχου, η οποία βασίζεται σε διαφανή, αντικειμενικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.
Η Επιτροπή επισήμανε επίσης τα ζητήματα αυτά με χώρες τις κεντρικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Παναμά, κατά την τελευταία συνεδρίαση, στις 23 Ιουνίου 2016, της Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής που είναι ο αρμόδιος οργανισμός εφαρμογής της Σύμβασης Σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής.

ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου