ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΟΕΜΣ και ΜΤΣ Μέρισμα:Τι Αλλάζει;-Μειώνονται και Πόσο;-Οδηγίες προς τους Συνταξιούχους Στρατιωτικούς

logo

ΕΚΟΕΜΣ και ΜΤΣ Μέρισμα:Τι Αλλάζει;-Μειώνονται και Πόσο;-Οδηγίες προς τους Συνταξιούχους Στρατιωτικούς

ΕΚΟΕΜΣ και ΜΤΣ μέρισμα.Τι αλλάζει;Μειώνονται και πόσο;Οδηγίες προς τους Συνταξιούχους Στρατιωτικούς και παρατηρήσεις για το μέρισμα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ, μπορείτε να δείτε στο τέλος του άρθρου.

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα παρακάτω:

<<Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’αρίθμ. Φ.951.1/105/Σ.923351/Σ.6781/12 Οκτ. 16 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 4 και 6 καθώς και των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ. Φ.951.1/53/452801 (ΦΕΚ Β΄ 223/1997) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 3395 ΤΒ΄ 21 Οκτ. 16)

Επί της πρώτης παρ. του άρθρου 3 αυτής καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ βάσει των δικαιούμενων μεριδίων στο ΜΤΣ. Ειδικότερα ορίζεται ότι «Η πλήρης ετήσια οικονομική ενίσχυση του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. υπολογίζεται με βάση τα δικαιούμενα από τον κάθε μερισματούχο μερίδια για τα οποία λαμβάνει μέρισμα υπό του ΜΤΣ, επί τη τιμή του μεριδίου της οικονομικής ενίσχυσης του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.»

Ενώ επί του άρθρου 5 διευκρινίζεται, ότι η ως άνω τροποποίηση «…καταλαμβάνει όλους τους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού τους προερχομένους από το Στρατό Ξηράς, επιφέροντας, στις περιπτώσεις που απαιτείται, τη σχετική μεταβολή, επί της χορηγούμενης οικονομικής τους ενίσχυσης, από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών διαφορών.»

Κατόπιν των ανωτέρω γνωστοποιείται, ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού θα εφαρμοστεί από την οικονομική ενίσχυση μηνός Δεκ. 16 με ημερομηνία καταβολής 29 Νοε. 16.
Για τη διαμόρφωση των νέων δικαιούμενων ανά περίπτωση μικτών μηνιαίων ποσών έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο http://mts.army.gr/sites/mts.army.gr/files/pinakas_voithimatos_ekoems.pdf ο νέος Πίνακας Οικονομικής Ενίσχυσης, ενώ αναλυτικότερη δυνατότητα υπολογισμού του μηνιαίου μικτού ποσού σε υπολογιστικό φύλλο excel έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο http://mts.army.gr/el/files/ypologismos-merismatos.xls.

Τέλος, για τη διαμόρφωση των νέων πληρωτέων ποσών υπάρχει η γνωστή δυνατότητα ενημέρωσης μέσω του συνδέσμου https://bebeosis.army.gr/index.php?action=en_apostrateia . 

Τα εν λόγω αναλυτικά φύλλα μηνός Δεκ. 16 θα αναρτηθούν στις 24 Νοε. 16 ημέρα Πέμπτη.
                                                                       Τχης (Ο) Απόστολος Πανοτάκος
                                                                                       Δντής ΕΚΟΕΜΣ>>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Τελικά η τιμή μεριδίου στο μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ, παραμένει η ίδια σύμφωνα με τον πίνακα που είχε δημοσιευθεί στις 30 Μαρτίου 2016 στον σύνδεσμο http://mts.army.gr/sites/mts.army.gr/files/pinakas_voithimatos_ekoems_2016.pdf δηλαδή στο ποσό των 4,9383 Ευρώ.

2.Στον νέο πίνακα που δημοσιεύθηκε στις 01 Νοεμβρίου 2016, μετά την ψήφιση του νέου νόμου, σε αντιστοίχηση με τον παλαιό πίνακα που δημοσιεύθηκε στις 30 Μαρτίου 2016 , δεν υφίστανται και έχουν εξαφανιστεί οι βαθμοί του ΓΕΠΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ-ΑΡΧΙΛΟΧΙΑ.

3.Επιπλέον στον νέο πίνακα προστίθεται ο βαθμός του ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ.

4.Σε σύγκριση του νέου με τον παλαιό πίνακα μειώνεται ο αριθμός μεριδίων σε όλους τους βαθμούς με αποτέλεσμα να μειώνεται και το μεικτό βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ σε όλους τους βαθμούς.

5.Τα μερίδια ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ  θα είναι τα ίδια στον αριθμό και αναλόγως των ετών μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ όπως φαίνεται στον νέο πίνακα που κοινοποίησε το ΜΤΣ.

6.Η πλήρης ετήσια οικονομική ενίσχυση του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. θα υπολογίζεται με βάση τα δικαιούμενα από τον κάθε μερισματούχο μερίδια, για τα οποία λαμβάνει μέρισμα από το ΜΤΣ, επί την τιμή του μεριδίου της οικονομικής ενίσχυσης του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ

7.Η τροποποίηση καταλαμβάνει όλους τους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού τους προερχομένους από το Στρατό Ξηράς, επιφέροντας, στις περιπτώσεις που απαιτείται, τη σχετική μεταβολή, επί της χορηγούμενης οικονομικής τους ενίσχυσης, από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών διαφορών.

8.Το μικτό μέρισμα του ΜΤΣ παραμένει όπως έχει μέχρι τώρα.

9.Η τιμή μεριδίου στο μέρισμα του ΜΤΣ είναι διαφορετικό από το μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ στα 4,9865 ευρώ(του ΕΚΟΕΜΣ είναι στα 4,9383 ευρώ)

10.Τα μερίδια του ΕΚΟΕΜΣ μειώνονται σε όλους τους βαθμούς.

11.Η μηναία μικτή οικονομική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΣ μειώνεται σε κάποιο μικρό ποσό,αναλόγως του βαθμού και των χιλιοστών. 

12.Οι συνταξιούχοι του Στρατού Ξηράς για να διαπιστώσουν την μηνιαία μικτή οικονομική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΣ και του ΜΤΣ θα πρέπει:

-Να κοιτάξουν το έγγραφο που τους έστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ και στο σημείο της απόφασης που αναγράφεται το μέρισμα που δικαιούνται από το ΜΤΣ μηνιαίως (βαθμός και χιλιοστά και ποσό μηνιαίως)

-Να κοιτάξουν το έγγραφο που τους έστειλε το ΕΚΟΕΜΣ και στο σημείο της απόφασης που αναγράφεται το μέρισμα που δικαιούνται από το ΕΚΟΕΜΣ μηνιαίως(βαθμός και χιλιοστά και ποσό μηνιαίως).ΠΡΟΣΟΧΗ Ο βαθμός και τα χιλιοστά είναι μικρότερα από αυτά του ΜΤΣ.

-Να υπολογίσουν αναλυτικότερα το μηνιαίο μικτό ποσό στο υπολογιστικό φύλλο excel που έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο http://mts.army.gr/el/files/ypologismos-merismatos.xls.όπου και θα διαπιστώσουν τα μερίδια ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ και την μηνιαία οικονομική ενίσχυση ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ(ΠΡΟΣΟΧΗ στην επιλογή βαθμού και χιλιοστών θα πρέπει να εισάγουν τον βαθμό και τα χιλιοστά της απόφασης του ΜΤΣ και ΟΧΙ την απόφαση του ΕΚΟΕΜΣ).


ΠΗΓΗ : "  http://epiruscorner.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου