ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

07/11/2016
Νέα μείωση παρουσίασαν τον Σεπτέμβριο τα επιτόκια νέων καταθέσεων και νέων δανείων, με το περιθώριο επιτοκίου να μειώνεται στις 4,32 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 4,54 μονάδων τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Πιο αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,38%.
Στα επιμέρους στοιχεία, το επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,18% - σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 0,79%.
Την ίδια ώρα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση κατά 26 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,70%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και ανήλθε στο 14,42%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παράλληλα, μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 7,99%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια, διαμορφώθηκε στο 5,81%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε οριακά και διαμορφώθηκε στο 7,38%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 63 μονάδες βάσης στο 4,29%.
Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 5,64%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 5,32%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ περιορίστηκε κατά 76 μονάδες βάσης στο 3,94%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρουσίασε αύξηση κατά 21 μονάδες βάσης στο 2,75%.
Παράλληλα, σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και του συνόλου των δανείων, ενώ σταθερό στις 4,49 ποσοστιαίες μονάδες διατηρήθηκε και το περιθώριο επιτοκίου.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) διαμορφώθηκε στο 0,39%, έναντι 0,41% τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων ανήλθε στο 4,88%, από 4,90% τον Αύγουστο.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και ανήλθε στο 0,83%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από επιχειρήσεις, μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,88%.
Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών, διαμορφώθηκαν στο 2,62% και 3,95% αντίστοιχα - αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων ανήλθε στο 5,15%.

ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου