ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Αναπροσαρμογή μερίσματος Μ.Τ.Σ.

Λόγος ευθύνης

Σύνδεσμος Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης


Αναδημοσιεύουμε στη συνέχεια για για ενημέρωση, την ανακοίνωση του Μ.Τ.Σ., που αφορά στο πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών από 

1-7-2011 έως 31-07-2012.


Επεξεργασία συμπληρωματικών Φ Δ Μ περιόδου 01-07-2011-31-07-20121.Ανακοινώνεται η αναπροσαρμογή του μερίσματος των στρατιωτικών και αστυνομικών 
που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα           από 01-07-2011 έως 
31-07-2012, κατόπιν επεξεργασίας των Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας. Η αναπροσαρμογή
αποφασίσθηκε με το αριθ. 25/7/12-10-2016 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ,, σύμφωνα με την αριθ. 
137/2015 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ/Ε΄Τμήμα την οποία αποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
 με την αριθ. Φ.951/37/134254/Σ.2072/11 Ιουλ 2016 Απόφασή του.
2. Οι μερισματούχοι που αποχώρησαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να 
υποβάλουν :

α. Αίτηση για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του χορηγούμενου μερίσματος
β. Τροποποιητική Πράξη Συνταξιοδότησης από το ΓΛΚ και
γ. Το Συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΦΔΜ).
3. Αποστολή στοιχείων προς:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Δνση Παροχών/Τμήμα Απονομής Μερισμάτων
Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.
 Ταξ/χος Ιωάννης Αζναουρίδης
Γενικός Δντής

ΠΗΓΗ: "   http://sindesmosapostraton.blogspot.gr  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου