ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΜΤΣ: Χορήγηση ΒΟΕΑ Γ' Τριμήνου 2016
Αρχική
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνών 
Απρ-Μαι-Ιουν του 2016 και την δρομολόγηση της πληρωμής τους εντός της προσεχούς εβδομάδας, 
ανακοινώνει τα εξής :
α.  Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο του έτους 2016, 
οι Φορολογικές Ενημερότητες θα πρέπει να αποσταλούν το  αργότερο  μέχρι 
10-01-2017 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 16-01-2017.
β. Για τους τρεις υπόλοιπους μήνες θα επακολουθήσουν ανακοινώσεις σταδιακά εντός του 
πρώτου τριμήνου τους έτους 2017.
γ. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να 
επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας
                                                                 Ταξχος Ιωάννης Αζναουρίδης
                                                                     ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΗΓΗ : " http://eaasartas.blogspot.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου