ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Θέσπιση Ανωτάτου Ορίου Συντάξεων Δημοσίου & Στρατιωτικών (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)...
Εκδόθηκε η Εγκύκλιος για τη θέσπιση ανώτατου ορίου καταβολής της σύνταξης με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού Νόμου (4387/2016), με αναλυτικά παραδείγματα, την οποία υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο Υφυπουργός Κοιν. Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016, θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης.

Α΄ Συντάξεις που υπάγονται στις προαναφερόμενες διατάξεις:

Υπάλληλοι-Λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικοί, που είχαν καταστεί συνταξιούχοι, μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (12-05-2016), καθώς και όσοι εξ΄αυτών κατέστησαν ή θα καταστούν συνταξιούχοι, μετά την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά η σύνταξή τους ορίσθηκε ή θα ορισθεί πληρωτέα, πριν από την ημερομηνία αυτή.

Β΄ Ανώτατο όριο ατομικής μηνιαίας σύνταξης
Μέχρι την 31-12-2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000 €, αναστέλλεται, μέχρι και την 31-12-2018.

Γ' Υπολογισμός ποσού ανωτάτου ορίου ατομικής μηνιαίας σύνταξης:

1.- Για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό αυτής, όπως αυτό ισχύει, η τυχόν συγκαταβαλλόμενη με αυτή προσωπική διαφορά, καθώς και τα τυχόν συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη πάσης φύσεως επιδόματα (εξομάλυνσης, τέκνων, συζύγου αναπηρίας, κλπ), αφαιρουμένων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου με τις σχετικές διατάξεις.

2.- (α). Επί του ποσού των 2.000 €, που προκύπτει, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό.
     (β). Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει, μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000 € της κατά τα ανωτέρω κράτησης για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ.

        (γ). Το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό σύνταξης, που προκύπτει, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν, πριν από την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 4387/2016).

  • Για να δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο,πατήστε (ΕΔΩ):
ΠΗΓΗ : "  http://saealarisas.blogspot.gr    " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου