Οι φορολογούμενοι για να έχουν αφορολόγητο θα πρέπει να συγκεντρώσουν συγκεκριμένο ποσό με βάση το εισόδημά τους.
Σε διαφορετική περίπτωση φορολογούνται επιπλέον. Ο επιπλέον φόρος είναι στο 22%. Δηλαδή, εάν κάποιος φορολογούμενος πρέπει να συγκεντρώσει το ποσό των 2.000 ευρώ και καταφέρει να συγκεντρώσει 1.500 ευρώ θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο της τάξης των 110 ευρώ.
Αυτή είναι η μια παγίδα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να μην καταφέρει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό. Υπάρχει όμως και δεύτερη παγίδα που έχει να κάνει με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε φορολογούμενος.
Αυτό καθώς η εφορία υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα και έτσι το ποσό που απαιτείται για δαπάνες με πλαστικό χρήμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο εάν υπάρχει θέμα ιδιοκατοίκησης, κατοχής ή απόκτησης ΙΧ κλπ