ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Υπολογίστε την επιστροφή των παρανόμων κρατήσεων για περίθαλψη μόνοι σας με απλά βήματα

Written By Apostolos on 22/11/17 | 22:34

Επειδή συνεχίζουν να με ρωτούν συνάδελφοι για το ύψος της επιστροφής των παρανόμων κρατήσεων για περίθαλψη, που θα κατατεθούν την 29η Νοεμβρίου 2017, συνέταξα το παρόν, προκειμένου να υπολογίσετε μόνοι σας το υπόψη ποσό με τη βοήθεια του excel-φυλλου που ετοίμασε ο συνάδελφος απόστρατος της ΠΑ Σουφλής Δημήτριος.
Ας δούμε όμως τι λέει το άρθρο που ψηφίσθηκε προχθές: Επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης. Ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α' 226), 4051/2012 (Α' 40) και 4093/2012 (Α' 222) και της κοινής υπουργικής απόφασης 476/2012 (Β' 499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017. 
Αφού θυμηθούμε ότι για το Δημόσιο και στρατιωτικούς η παράνομη παρακράτηση άρχισε από τον Οκτώβριο του 2013 βρίσκουμε το Ενημερωτικό Σημείωμα τουΟκτωβρίου 2013 και το Ενημερωτικό Σημείωμα του Ιανουαρίου 2015, τα οποία θα χρειασθούν για τον υπολογισμό.
ΒΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Βήμα 1ονΚατεβάζουμε από [εδώ] το φύλλο υπολογισμού του συναδέλφου κ. Σουφλή 
Βήμα 2ονΠατάμε στο επάνω του excel-φυλλου εκεί που γράφει "Άνοιγμα με Υπολογιστικά Φύλλα Google".
Βήμα 3ον: Από το Ενημερωτικό Σημείωμα του Οκτωβρίου 2013 συμπληρώνουμε τα πεδία που είναι με πράσινο και κόκκινο χρώμα, πλην της "ΕΑΣ (ν.3865/10)" και της"ΕΚΤ. ΕΑΣ (ν.4002/11)", που κατά την άποψή μου κακώς(*) δεν προβλέπει το άρθρο 2 του ν.4051/2017. Στη συνέχεια με copy paste γράφουμε τα ίδια μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2014.
Βήμα 4ον: Από το Ενημερωτικό Σημείωμα του Ιανουαρίου 2015 συμπληρώνουμε τα πεδία που είναι με πράσινο και κόκκινο χρώμα.πλην της "ΕΑΣ (ν.3865/10)" και της "ΕΚΤ. ΕΑΣ (ν.4002/11)", που κατά την άποψή μου κακώς(*) δεν προβλέπει το άρθρο 2 του ν.4051/2017. Στη συνέχεια με copy paste γράφουμε τα ίδια μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 (Προσοχή όχι μέχρι το τέλος).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Από το ποσό που θα εμφανισθεί στο κάτω αριστερό άκρο του excel-φυλλου αφαιρούμε 20% για τη φίλη μας της εφορία. Το ποσό που θα απομείνει θα είναι αυτό που θα κατατεθεί την 29η Νοεμβρίου 2017 στο λογαριασμό μας αν ο υποφαινόμενος και ο Δημήτρης Σουφλής μεταφράσαμε σωστά το άρθρο 2 του ν.4501/2017. Κοντός ψαλμός αλληλούια που λένε....
Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
(*) Νόμος 4387/2016 - Άρθρο 44 - Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων

Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α ́ 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α ́ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:  «30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α ́ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α ́ 152).

ΠΗΓΗ : "  https://apostolospapaparisis.blogspot.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου