ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Τρόπος προσδιορισμού/επιβεβαίωσης των κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης που επιστράφηκαν.Τρόπος προσδιορισμού/επιβεβαίωσης των κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης που επιστράφηκαν.
http://www.hellasmil.gr/
    1. Με αφορμή αίτηση που κυκλοφορεί για τις κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης που επεστράφησαν με το Ν. 4501/2017, πολλοί συνάδελφοι επικοινώνησαν με την ΠΟΣ ρωτώντας για τις ενέργειές τους. Η Ομοσπονδία, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους που έκανε, θεωρεί ότι τα επιστραφέντα ποσά έχουν υπολογισθεί σωστά, ενώ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της από 17/12/2017 σχετική μεθοδολογία υπολογισμού. Κατόπιν αυτού και για την αποφυγή άσκοπων ενεργειών και ταλαιπωρίας των συναδέλφων, η Ομοσπονδία ΠΡΟΤΕΙΝΕΙόπως πριν από οποιαδήποτε ενέργεια υποβολής νέας αίτησης προς το ΓΛΚ (για το θέμα των κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης), να γίνει ο υπολογισμός του ποσού που δικαιούται έκαστος σύμφωνα με το Ν.4501/2017 και να το συγκρίνει με το ποσό που του πιστώθηκε στις 28/11/2017. Η μεθοδολογία υπολογισμού είναι απλή και φαίνεται στο link που ακολουθεί:
http://www.hellasmil.gr/index. php?option=com_content&view=ar ticle&id=827:2017-12-17-20-16- 06&catid=29:omospondia&Itemid= 61
   2. Επειδή περιήλθαν σε γνώση της Ομοσπονδίας αρκετές περιπτώσεις συναδέλφων, στους οποίους δεν έχει περιληφθεί στον υπολογισμό της σύνταξης τους η πενταετία των μονάδων εκστρατείας, η ΠΟΣ εξέδωσε την υπ' αριθμ' 92 ανακοίνωση. Λεπτομέρειες στο link που ακολουθεί:
 http://www.hellasmil.gr/ index.php?option=com_content& view=article&id=837:-5-92& catid=29:omospondia&Itemid=61    
    Με αφορμή ερωτήσεις συναδέλφων για το ποσό των παρανόμως παρακρατηθέντων (πχ για ενδεχόμενα λάθη κλπ), που επεστράφη ταυτόχρονα με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου,  σύμφωνα με το Ν. 4501/2017, σας ενημερώνουμε ότι έχει υπολογισθεί η διαφορά μεταξύ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ (το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση των μνημονιακών μειώσεων των ν.4024/2011, ν.4051/2012 και ν.4093/2012).

    Επειδή ΔΕΝ θα γίνει ανάρτηση του ποσού, όποιος επιθυμεί να υπολογίσει τα επιστραφέντα θα πρέπει να κάνει τις ακόλουθες απλές μαθηματικές πράξεις:
    1. Προσθέτουμε τις 3 μνημονιακές μειώσεις (κάποιοι έχουν λιγότερες από τρεις λόγω ύψους σύνταξης), όπως αυτές φαίνονται σε οποιοδήποτε μήνα του 2015 (έστω Α το συνολικό αυτό ποσό).
   2. Το ποσό αυτό το πολλαπλασιάζουμε επί 4% ήτοι Α *4%=Β.
   3. Εν συνεχεία πολλαπλασιάζουμε το Β με το 21 (οι μήνες που ισχύει το 4% ως κράτηση περίθαλψης) ήτοι Β 21=Γ.      
    4. Ομοίως πάλι το Α επί 6% και αυτό επί 12 μήνες που ισχύει το 6%, ήτοι Α 6% 12=Δ.
    5. Προσθέτουμε Γ+Δ=Ε από το οποίο Ε, αφαιρείται ποσοστό 20% ως φόρος και προκύπτει το ποσό που καταβλήθηκε.
   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Μεταξύ άλλων φαίνεται ότι για το πριν την 1/1/2015 διάστημα (από Οκτ.2013-Δεκ.2014) έχει υπολογισθεί η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ με τα αναδρομικά του 50%, γι' αυτό λαμβάνονται υπόψη οι 3 μνημονιακές μειώσεις που φαίνονται στο έτος 2015. Επίσης η εφαρμογή του 6% από τον Ιούλ. 2015 σύμφωνα με το ν. 4334/2015
    Τέλος υπάρχει η πληροφορία είναι ότι ΔΕΝ θα γίνει ανάρτηση των επιστραφέντων ποσών.  Ακολουθεί παράδειγμα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω 145+109+210=464 ευρώ το άθροισμα των 3 μνημονιακών μειώσεων, το ποσό ".
464χ4%=18,56 το ποσό  "Β".
18,56 χ 21 = 389,76 το ποσό "Γ"
Συνεχίζουμε πάλι με το "Α",  464 χ 6% = 27,84 χ 12 =334,08  ποσό  "Δ"
389,76 + 334,08 = 723,84,το ποσό "Ε"  
Φόρος: 723,84 χ 20% = 144,76
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ : 723,84 - 144,76 = 579,07
Αναρτήθηκε από Ανδρεας στις 3:00 π.μ. 
Αντιδράσεις: 
ΠΗΓΗ : "  http://roykoymoykoy.blogspot.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου