Αναδρομικά : Ποιοι θα δουν γεμάτους λογαριασμούς από 450 έως 4.550 ευρώ
Γεμίζουν οι λογαριασμοί των δικαιούχων με αναδρομικά την Παρασκευή. Χαράς ευαγγέλια για περίπου 125 χιλιάδες
συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων που θα δουν χρήματα, καθώς δικαιούνται την επιστροφή των ποσών.


Τα χρήματα θα δοθούν μαζί με τη σύνταξη του Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με το «Εθνος», τα καθαρά καταβαλλόµενα ποσά των αναδροµικών κινούνται από 450 ευρώ έως και 4.550 ευρώ,
ανάλογα µε τον ασφαλιστικό βίο, τον βαθµό, τις αποδοχές, τη µεικτή κύρια σύνταξη και την κατηγορία προσωπικού από την οποία προέρχονται οι συνταξιούχοι.
Τα αναδρομικά ποσά που θα καταβληθούν, ανάλογα με την περίσταση, αφορούν διάστημα από 16,5 έως και 47 μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία για όλους θεωρείται η υπαγωγή στο νόμο Κατρούγκαλου. Το συνολικό κονδύλι που θα εκταμιευτεί ανέρχεται σε 233,1 εκατ. ευρώ (425 εκατ. ευρώ μεικτά).
Υψηλότερα ποσά θα λάβουν οι δικαστικοί έως 4.550 ευρώ και οι πανεπιστημιακοί έως 4.350 ευρώ. Οι λιγότερο ευνοημένοι θα είναι οι γιατροί του ΕΣΥ.
Τα αναδρομικά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων θα καλύπτουν:
– Την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2012 έως τις έως και τις 30/6/2016 για τους αποστράτους. (οι ένστολοι υπήχθησαν στο
νόμο Κατρούγκαλου από την 1η Ιουλίου 2016 και όχι τις 13 Μαΐου 2016, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους και συνταξιούχους).
– Την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 12 Μαΐου 2016 για τους συνταξιούχους πανεπιστημιακούς. Οι δικαιούχοι θα είναι καθηγητές μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των
Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, το εκπαιδευτικό προσωπικό και ΕΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ, μέλη Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΑ,
ερευνητές και ΕΛΕ των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων, καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Αναδρομικά για το ίδιο διάστημα θα λάβουν και οι συνταξιούχοι πρώην μόνιμο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας
Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
– Την περίοδο από 13 Νοεμβρίου 2014 έως 12 Μαΐου 2016 για τους συνταξιούχους ιατρούς του ΕΣΥ.
– Την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2012 έως και τις 30 Ιουνίου 2014 για τους συνταξιούχους δικαστικούς και τους συνταξιούχους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Το ποσό υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις που γίνονται στις συντάξεις με αποτέλεσμα η συνολική παρακράτηση να ανέρχεται σε έως και 40%.
Παράλληλα, υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη ενώ παρακρατείται φόρος
20% στην πηγή, με τον οποίο εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των συνταξιούχων για τα ποσά των αναδρομικών.
Οι οµάδες συνταξιούχων που εισπράττουν αύριο αναδροµικά είναι:
109.234 απόστρατοι, πρώην στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Θα λάβουν µέσο ποσό αναδροµικών 1.520 ευρώ.
Το εύρος των ποσών είναι αρκετά µεγάλο, καθώς πρόκειται και για την πολυπληθέστερη κατηγορία συνταξιούχων: ειδικότερα κυµαίνεται από 450 ευρώ έως και 4.240 ευρώ.

Παράδειγμα: Απόστρατος µε µεικτή κύρια σύνταξη 1.500 – 2.000 ευρώ θα λάβει αναδροµικά 1.540 ευρώ.
  • 5.950 συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ θα λάβουν µέσο ποσό αναδροµικών 2.810 ευρώ. Το εύρος των ποσών κυµαίνεται από 790 έως και 3.320 ευρώ.
Παραδείγματα: Πρώην γιατρός του ΕΣΥ µε µεικτή κύρια σύνταξη 1.500 – 2.000 ευρώ θα λάβει αναδροµικά 2.440 ευρώ.
Πρώην γιατρός του ΕΣΥ µε µεικτή κύρια σύνταξη 2.000 – 2.500 ευρώ θα λάβει αναδροµικά 3.320 ευρώ.
  • 2.088 πρώην δικαστικοί θα λάβουν µέσο ποσό αναδροµικών 4.060 ευρώ. Το εύρος των ποσών κυµαίνεται από 1.060 έως και 4.550 ευρώ.
Παράδειγμα: Συνταξιούχος δικαστικός µε µεικτή κύρια σύνταξη από 3.500 ευρώ και άνω θα λάβει αναδροµικά 4.550 ευρώ.
388 συνταξιούχοι διπλωµατικοί υπάλληλοι θα λάβουν µέσο ποσό αναδροµικών 1.780 ευρώ. Το εύρος των ποσών κυµαίνεται από 660 έως και 2.000 ευρώ.
7.908 καθηγητές και ερευνητές θα λάβουν µέσο ποσό αναδροµικών 1.850 ευρώ. Το εύρος των ποσών κυµαίνεται από 710 έως και 2.730 ευρώ.
Παράδειγμα: Συνταξιούχος καθηγητής µε µεικτή κύρια σύνταξη 2.000 – 2.500 ευρώ θα λάβει αναδροµικά 2.020 ευρώ.
  • ∆ικαίωµα στα αναδροµικά έχουν και οι κληρονόµοι της σύνταξης, σε περίπτωση που ο συνταξιούχος έχει πεθάνει.
Οπως αναφέρεται στην επίµαχη ΚΥΑ (Πετρόπουλος, Τσακαλώτος, Χουλιαράκης), το ποσό των αναδροµικών καταβάλλεται
«στα πρόσωπα στα οποία έχει µεταβιβαστεί ή θα µεταβιβαστεί η σύνταξη» σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.
Ακόµη όµως και αν η σύνταξη δεν µεταβιβάζεται, το χρηµατικό ποσό των αναδροµικών
«θα καταβληθεί στους νόµιµους κληρονόµους µε την υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία των προβλεπόµενων νοµιµοποιητικών εγγράφων».in.gr
πηγη fraptime.eu
ΠΗΓΗ :  " https://news-tora.eu "