ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Αργολίδας λόγω λήξεως 16-12-2019 για ΄Ενσταση/Αίτηση Θεραπείας


Για τους Συναδέλφους που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλλει ΕΝΣΤΑΣΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Να διαβάσει τα παρακάτω αναφερόμενα και προβεί όπως αναλόγως.

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων  Ασφαλείας  είχε ενημερώσει τα μέλη του όπου αρκετά από προέβησαν  σε ανάλογες ενέργειες μέσω του Νομικού Συμβούλου της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας.  
Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ της Π.Ο.Α.Σ.Α. 

Προτρέπει σε όσους δεν έχουν κάνει ΕΝΣΤΑΣΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ να κάνουν διότι  την 16 Δεκέμβρη λήγει η προθεσμία λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις  τις τελευταίες επισημάνσεις του κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα Νομικού Συμβούλου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας. ΕΝΣΤΑΣΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Στις 16 Δεκέμβρη ,τελειώνει η προθεσμία ,για όσους  επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση θεραπείας
Παραθέτουμε συγκεντρωτικά όλη τη διαδικασία
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ : (είτε ενεργείσω μόνος ,είτε με το λογιστή μου).

1-     Την τελευταία  συνταξιοδοτική πράξη του 2014
2-     τους κωδικούς ΤΑXIS
3-     To AΦΜ
4-     Το ΑΜΚΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧIS:
www.efka.gov.gr  >>>>ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΤΑΧΙς>>>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ>>>>ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΦΜ- ΑΜΚΑ-ΕΙΚΟΝΙΔΙΟΥ TEST >>>>ΧΑΜΗΛΑ ΚΆΤΩ ΔΕΞΙΑ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ >>>>>ΕΝΣΤΑΣΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Επιλέγω ΓΗΡΑΤΟΣ.
Στην επόμενη σειρά, μπορώ να επιλέξω  << Μηνιαίο σημείωμα αποδοχών>> και να τυπώσω το σημείωμά μου
Ελέγχω προσεκτικά   ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩ :
1-ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΜΙΣΘΟ  ΑΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΟ ΜΕ ΤΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (2014),
ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΤΕ  θα πρέπει να συμπληρωθεί  ως ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ VI τα εξής : << Επιπροσθέτως σας επισημαίνω ότι η ανταποδοτική μου σύνταξη έχει υπολογισθεί με λανθασμένες συντάξιμες αποδοχές ήτοι …………………….. αντί του ορθού …………………………… σύμφωνα με την ……………………………………….. συνταξιοδοτική μου πράξη . >>


2-ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ,ΑΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΞΗ ΤΟΥ 2014
ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ  αναγράφω ως επόμενη παράγραφο τον αναφερόμενο στην συνταξιοδοτική πράξη.
Σύμφωνα με υπόδειξη του ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα :
1.Για όσους εκ των συναδέλφων αποστράτων, έχουν κάνει αίτηση Θεραπείας ένεκεν του  επανυπολογισμού  της Σύνταξης τους με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/2016 και εμπίπτουν στις διατάξεις  των 3 χρόνων του  Κονδύλη, ανθυπαστυνόμοι και όμοιοί τους,  θα μπορούσαν να καταθέσουν  προς τον ΕΦΚΑ ηλεκτρονική συμπληρωματική αίτηση  προσθέτοντας  το κάτωθι κείμενο,:
«Συμπληρωματικά  και στην συνέχεια της από ………- …2019  αίτησης θεραπείας, που κατέθεσα ηλεκτρονικά ή ομαδικά  ενώπιόν σας,    αιτούμαι όπως  στην επανυπολογισθείσα σύνταξή μου  να προσμετρηθούν   και  τα 3 έτη  του «Κονδύλη», για την επαύξηση των συνταξίμων χρόνων μου  κατά τρία έτη,  αλλά και για  την  αντίστοιχη επαύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης  για την ανταποδοτική μου σύνταξη, και αναλόγως  να μειωθεί   η προσωπική διαφορά,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 169/2007, «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» και συγκεκριμένα στο άρθρο 42 παράγραφος 3 και κατ’ επέκταση του Α.Ν. 1854/51 (εξ ου και τα 3 χρόνια του  Κονδύλη),  συμφώνως με το οποίο, η σύνταξη των μόνιμων ανθυπασπιστών και οπλιτών των Ένοπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που δεν εξομοιώνονται με ορισμένους βαθμοφόρους του στρατεύματος στρατιωτικών νοσοκόμων, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία>>
Η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του πυρονόμου και κάτω.
Το ίδιο κείμενο προστείθεται ως επόμενη παράγραφος και στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρόνια ΚονδύληΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Α Ι Τ Ο Υ Μ ΑΙ
Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση/αίτηση θεραπείας, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής και σε όλο το αιτητικό της. Ειδικότερα:
I. Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019, και των όμοιων αυτού επόμενων μηνών που ενδεχομένως θα εκδώσετε στη συνέχεια και που με αφορούν,  επειδή ΔΕΝ αποτελούν συνταξιοδοτική απόφαση, ΔΕΝ συνιστούν ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.
II. Να συμπεριλάβετε για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μου σύνταξης αλλά και για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς , το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που έλαβα ως ασφαλισμένος που νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μου βίου, συμφώνως και με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019, ήτοι δεκατέσερις (14) μήνες κατ’ έτος και όχι δώδεκα (12) ως εσεις εσφαλμένως υπολογίσατε ή επανυπολογίσατε.
III. Να διορθώσετε τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που προέκυψαν από τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4387/12-05-2016, βάσει των οποίων υπολογίσατε το ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης των νέων συνταξιούχων και εφαρμόστηκαν και για τον επανυπολογισμό  των καταβαλλομένων δικών μου παλιών συντάξεων,καθώς και τις λοιπές αντισυνταγματικότητες,για τις παράνομες κρατήσεις που λήφθησαν υπ’ όψη στον υπολογισμό της παλαιάς της νέας μου σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς  και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με Αποφάσεις της ολμέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
IV. Να εκδώσετε και να μου κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), κατά τα ανωτέρω, στην συνέχεια και προς συμμόρφωση και με τις ανωτέρω πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ υπ΄αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019, αλλά και το Πόρισμα -Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υπ’αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που να περιέχουν όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά.
V. Μου επιστραφούν εντόκως, τα επί πλέον αχρεωστήτως, κατά τα ανωτέρω, παρακρατηθέντα από την υπηρεσία σας χρηματικά ποσά, από 01 Ιανουαρίου 2019 και εντεύθεν.

Τυπώστε και κρατήσετε την Ηλεκτρονική Αίτηση


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των εκκαθαριστικών, ο απόστρατος συνταξιούχος πρέπει να υποβάλει ένσταση στον ΕΦΚΑ. έως το τέλος Νοεμβρίου
. Από της κατάθεσης ή επίδοσης της Αίτησης Θεραπείας στον ΕΦΚΑ , και εφόσον , παρέλθει η προθεσμία 60 ημερών, και η διοίκηση , δηλαδή ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει , οπότε τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη της αιτήσεώς μας ή απαντήσει αρνητικά , χωρεί νέα 60ήμερη προθεσμία προς υποβολή ΕΦΕΣΕΩΣ στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Νίκος  ΟΥΡΑΝΟΣ  (δες παράδειγμα στο   www.sasanh.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου