ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

Κορωνοϊός - έκπτωση ενοικίου 40%: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πώς θα υποβάλετε δήλωση
Κορωνοϊός - έκπτωση ενοικίου 40%: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πώς θα υποβάλετε δήλωση

    Στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr μπορούν πλέον να δηλώνουν τα στοιχεία του σπιτιού τους και του εκμισθωτή τους οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που πλήττονται βάσει ΚΑΔ και έχουν τεθεί σε αναστολή από τον εργοδότη τους, ώστε να λάβουν την έκπτωση 40% στο ενοίκιο του Απριλίου.

    Αντίστοιχα διαθέσιμη είναι στο σύστημα «Εργάνη» η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητο για την εγκατάστασή τους και οι οποίες πλήττονται δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού,να προβούν στην υπεύθυνη δήλωση για την απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 
Απρίλιο.
    Την έκπτωση δικαιούνται οι εργαζόμενοι εφόσον εκμισθώνουν πρώτη κατοικία και οι εργοδότες για την εκμίσθωση της επαγγελματικής τους στέγης.
    Επίσης την μείωση 40% δικαιούνται μόνο οι μισθωτοί που τελούν σε αναστολή σύμβασης και όχι όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που υπολειτουργεί με κρατική εντολή.
    Yπενθυμίζεται πως πρόσφατα ψηφίστηκε τροπολογία με βάση την οποία την μείωση ενοικίου δικαιούνται πλέον και οι εργαζόμενοι όπως και οι εργοδότες των επιχειρήσεων που πλήττονται βάσει ΚΑΔ και όχι μόνο όσοι έχουν κλείσει με κρατική εντολή.
    Εργαζόμενοι και εργοδότες μπαίνουν πλέον στις αντίστοιχες πλατφόρμες και δηλώνουν τα στοιχεία του εκμισθωτή τους. Ακολούθως δικαιούνται να καταβάλλουν το 40% του ενοίκοιού τους. Προσοχή την έκπτωση δικαιούνται οι εργαζόμενοι εφόσον εκμισθώνουν πρώτη κατοικία και οι εργοδότες για την εκμίσθωση της επαγγελματικής τους στέγης.
Η έκπτωση των ενοικίων 40% και στους πληττόμενους
    Επισης την μείωση 40% δικαιούνται μόνο οι μισθωτοί που τελούν σε αναστολή σύμβασης και όχι όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που υπολειτουργεί με κρατική εντολή.
Για παράδειγμα :
    έστω επιχείρηση με 20 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 10 έχουν τεθεί σε αναστολή σύμβασης. Οι εν λόγω 10 υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε αναστολή δικαιούνται την έκπτωση 40% στο ενοίκιο και τα 800 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης. Οι υπόλοιποι 10 δικαιούνται να λάβουν το μισθό τους και πρέπει να καταβάλλουν το ενοίκιό τους στο 100%.
    Στο μεταξύ, σήμερα 
Δευτέρα 13 Απριλίου είναι η τελευταία ημέρα του τριημέρου των διορθώσεων, κατά την διάρκεια του οποίου δίνεται η δυνατότητα για αλλαγές, διορθώσεις, συμπληρώσεις και ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων από εργοδότες και εργαζόμενους. Λόγω των διορθώσεων, η πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr ήταν το Σαββατοκύριακο και παραμένει και σήμερα ανοιχτή για όλους όσοι θέλουν να κάνουν νέα δήλωση, χωρίς τον "κόφτη" του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. Αυτό οδήγησε σε σημαντική κίνηση στην πλατφόρμα, εξαιτίας της οποίας παρουσιάστηκαν νωρίτερα και λειτουργικά προβλήματα. Μέχρι και τα μεσάνυχτα : Οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr
    διορθώνουν στοιχεία της δήλωσης όπως αριθμό IBAN, στοιχεία μισθίου ακινήτου πρώτης κατοικίας κτλ,
συμπληρώνουν στοιχεία μίσθωσης κύριας κατοικίας σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας υπαγωγής της επιχείρησης – εργοδότη από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.
    ανακαλούν την υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που επιθυμούν τη μη υπαγωγή τους στην οικονομική ενίσχυση λόγω του ότι στον ενδιάμεσο χρόνο λύθηκε η σύμβαση εργασίας τους με οικειοθελή αποχώρηση.
Οι εργοδότες στην Εργάνη
διορθώνουν στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης,
ανακαλούν εκ παραδρομής δήλωση εργαζόμενου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας (επί της ουσίας είναι ως μη γενόμενη η αναστολή - καταργείται)
προσθέτουν επιπλέον εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης/εων εργασίας,
προσθέτουν στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου
διορθώνουν στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
διορθώνουν ή αλλάζουν κατηγορία υπαγωγής από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.
Μετατροπές
    Στο σύστημα Εργάνη” έγιναν κι άλλες αλλαγές στις δηλώσεις αναστολής των εργοδοτών ώστε να συμπεριληφθούν οι τελευταίες αλλαγές και η μετατροπή της κατάστασης της επιχείρησης από υπολειτουργούσα σε κλειστή με βάση και την συνθήκη που επικρατεί σε υποκαταστήματα. Αναλυτικά :
    1.Κλεισμένη Επιχείρηση: Επιχείρηση που η επιχειρηματική λειτουργία της (εν μέρει ή εν όλω) έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής. Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται “
Κλεισμένη” με
      α) ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας στις 20/3/2020,
      β) ΚΑΔ Δευτερεύουσας Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση τη δήλωση Ε3 για το έτος 2018,
      γ) ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας τουλάχιστον ενός εκ των Υποκαταστημάτων της
Προσοχή, στην περίπτωση που η επιχείρηση ενταχθεί στις κλεισμένες με εντολή κράτους, οι αναστολές συμβάσεων εργασίας ισχύουν από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου ανεξάρτητα από το πότε ο εργοδότης θα κάνει την δήλωση στο “Έργάνη”.
    2.Πληττόμενη Επιχείρηση: Επιχείρηση που πλήττεται σημαντικά από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται “
Πληττόμενη” με :
      α) ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας στις 20/3/2020,
      β) ΚΑΔ Δευτερεύουσας Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση τη δήλωση Ε3 για το έτος 2018.
Προσοχή απαιτούν δυο σημεία :
    στην περίπτωση που η επιχείρηση ενταχθεί στις υπολειτουργούσες βάσει ΚΑΔ, οι αναστολές συμβάσεων εργασίας ισχύουν από την ημέρα υποβολής της δήλωσης του εργοδότη στην “Εργάνη¨ και αυθημερόν γνωστοποίησης στον εργαζόμενο και διαρκούν για 45 ημέρες.
    Επιχειρήσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν και ως κλεισμένες (βάσει υποκαταστήματος) και ως πληττόμενες έχουν δυνατότητα επιλογής. Αν ενταχθούν στις κλεισμένες η βασική αλλαγή είναι πως οι συμβάσεις των εργαζομένων τους θα θεωρούνται σε αναστολή για την περίοδο 15 Μαρτίου με 30 Απριλίου, ενώ αν θεωρούνται πληττόμενες για το 45ήμερο που ο εργοδότης δηλώνει και όποτε το δηλώνε.
    Η δυνατότητα αυτή της επιλογής προστέθηκε στο σύστημα από τις 11/4 και αφορά τόσο αρχικές / συμπληρωματικές δηλώσεις, όσο και ορθή επανάληψη δηλώσεων που είχαν υποβληθεί μετά την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας στο σύστημα “Εργάνη” για τα υποκαταστήματα στις 6/4/2020.
    Από την 
11.4.2020 και οι δύο κατηγορίες (κλειστών ή πληττόμενων) γεννούν για τον εργοδότη την ωφέλεια της έκπτωσης του ενοικίου. Και στις δύο κατηγορίες ο εκμισθωτής του εργοδότη έχει τα ωφελήματα των οικονομικών διευκολύνσεων ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις και από τις δύο κατηγορίες οι εργαζόμενοι επίσης δικαιούνται την έκπτωση του ενοικίου.
Αναρτήθηκε από Ανδρεας στις 3:00 π.μ.
Αντιδράσεις: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου