ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Επανυπολογισμό Σύνταξης σύμφωνα με Ν.4387/16 (ΦΕΚ.-β5) Ενημέρωση Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Αργολίδας στα μέλη του
Την 16-5-2020 σε ανακοίνωση του Συνδέσμου σας ενημέρωσε 

ότι παρακολουθεί τις ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ εξελίξεις και υπεύθυνα 

ενεργεί μέσω καταλλήλων οδηγιών της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας                            
« Π.Ο.Α.Σ.Α. » και του Νομικού Συμβούλου της κ. Νικήτα 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.

Σήμερα 19-5-2020 κατόπιν προτάσεως του Ταξιάρχου ε.α. κ. ΟΥΡΑΝΟΥ Νικολάου Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Π.Ο.Α.Σ.Α.  προς Π.Ο.Α.Σ.Α. και στον Νομικό Σύμβουλο κ. Νικήτα ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ο οποίος και ασχολήθηκε επί του θέματος και διαπίστωσε διαφορές ως παρακάτω.

Συγκεκριμένα με την πρώτη ανάγνωση του ενημερωτικού συνταξιοδοτικού σημειώματος μηνός Μαρτίου 2020, διαπιστώνεται   η αναγραφή, μειωμένων   συνολικών συντάξιμων αποδοχών,  σε σχέση  με τις  συνολικές συντάξιμες αποδοχές, που αναγράφονταν στο ενημερωτικό σημείωμα  του μηνός Φεβρουαρίου  του  έτους 2020 και στα προγενέστερα σημειώματα, ειδικότερα  δε διαπιστώνονται    μεταξύ αυτών των δύο ενημερωτικών σημειωμάτων  αποκλίσεις και μεταβολές  στα ποσά, τόσο των συνολικών συνταξίμων αποδοχών,  αλλά και στα ποσά της  ανταποδοτικής σύνταξης, στην προσωπική διαφορά και στην εισφορά αλληλεγγύης, και παρά το γεγονός ότι τόσο  ο νέος επανυπολογισμός όσον και ο πρώτος, ανέτρεχαν στην ίδια χρονική περίοδο, έχοντας όμως διαφορετικά ποσά συνολικών συνταξίμων αποδοχών,  έχοντας  την ίδια νομική βάση επανυπολογισμού, τις διατάξεις του Ν.4387/2016, χωρίς να αιτιολογείται ουδόλως το γιατί υπήρξαν αυτές οι διαφοροποιήσεις.

Πληρέστερη ανάλυση υπάρχει στο Γραφείο του Συνδέσμου οι τυχόν συνάδελφοι οι οποίοι αποστρατεύθηκαν από το 2008 έως 2016  όπου αφορά το θέμα ας ελέγξουν τα  Ενημερωτικά Συνταξιοδοτικά Σημειώματα και όπου προκύψουν διαφορές επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ κ. ΜΑΝΤΑ Μιχαήλ και τον Γεν. Γραμματέα κ. ΣΙΑΧΑΜΗ Ιωάννη στα  e-mails.a.s.a.2015anapli@gmail.com   και mantasmix@gmail.com    ΑΜΕΣΑ προκειμένου λάβουν ανάλογα έντυπα προς συμπλήρωση και στις περαιτέρω ενέργειες από τον Νομικό Σύμβουλο.

Εκ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ο Γεν. Γραμ.                                                                              Ο Πρόεδρος
Ιωάννης ΣΙΑΧΑΜΗΣ                                                          Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου