Ύστερα από αναζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς και των ενημερωτικών e-mail που λάβαμε στο ιστολόγιό μας, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

Στους συναδέλφους των ΕΔ & των ΣΑ που διαγράφησαν μετά το Δεκέμβριο του 2019, ο ΕΦΚΑ/ΓΛΚ εκδίδει κατευθείαν Οριστικές Συνταξιοδοτικές Πράξεις (ΟΣΠ) καταβάλλοντας έτσι οριστικές συντάξεις και δεν εκδίδει Προσωρινές Συνταξιοδοτικές Πράξεις (ΠΣΠ) ήτοι προσωρινές συντάξεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της υπουργικής απόφασης (ΥΑ) με αριθμ.:151274/2016/0092/6-2-2017 και ΑΔΑ: ΨΨΡ3Η-12Υ, η οποία καθορίζεται ότι σύμφωνα με το Ν. 4151/2013 (άρθρο 1), που ορίζει ως ποσοστό χορήγησης προσωρινής σύνταξης, το άθροισμα 50% του (Βασικού Μισθού + του ΕΧΥ) του τελευταίου μισθολογικού βαθμού.

Κατά τον τρόπο αυτό η παραπάνω κατηγορία των συναδέλφων λαμβάνει σε σύντομο χρονικό διάστημα 3-4 μηνών την οριστική τους σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16).

Θα αναφέρουμε ενδεικτικά δύο παραδείγματα, για να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα ανωτέρω:

1ο παράδειγμα: Συνταξιοδοτική Πράξη (Σ.Π.) στελέχους του ΣΞ (την πληροφορία και τα στοιχεία, τα αντλήσαμε από το site www.enstoloi.net):

 Ημερομηνία διαγραφής από τις ΕΔ: 15/11/2019.
 Ημερομηνία υποβολής από τη ΔΟΙ/ΓΕΣ στο ΕΦΚΑ/ΓΛΚ: 05/02/2020.
 Ημερομηνία απονομής Οριστικής Συνταξιοδοτικής Πράξης (ΟΣΠ): 29/04/2020.
 Δηλαδή: από την ημερομηνία που έφτασαν τα έγγραφα συνταξιοδότησης από την υπηρεσία της ΔΟΙ/ΓΕΣ στον ΕΦΚΑ/ΓΛΚ μέχρι την ημερομηνία απονομής της Οριστικής Συνταξιοδοτικής Πράξης, μεσολάβησαν 2 μήνες-3 εβδομάδες-3 ημέρες (ήτοι 85 ημέρες).
 Ημερομηνία πληρωμής της σύνταξης, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2020, δηλ. την 28/05/2020, μαζί με τη σύνταξη του Ιουνίου 2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναδρομικών.

2ο παράδειγμα: Σ.Π. στελέχους της ΠΑ:

 Ημερομηνία διαγραφής από τις ΕΔ: 29/01/2020.
 Ημερομηνία υποβολής από το ΟΛΚΑ/Μ.ΓΕΑ στο ΕΦΚΑ/ΓΛΚ: 04/02/2020.
 Ημερομηνία απονομής Οριστικής Συνταξιοδοτικής Πράξης (ΟΣΠ): 04/05/2020.
 Δηλαδή: από την ημερομηνία που έφτασαν τα έγγραφα συνταξιοδότησης από την υπηρεσία του ΟΛΚΑ/Μ.ΓΕΑ στον ΕΦΚΑ/ΓΛΚ μέχρι την ημερομηνία απονομής της Οριστικής Συνταξιοδοτικής Πράξης, μεσολάβησαν 3 μήνες (ήτοι 91 ημέρες).
 Ημερομηνία πληρωμής της σύνταξης την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2020, δηλ. την 28/05/2020, μαζί με τη σύνταξη του Ιουνίου 2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναδρομικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

 Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα εκ μέρους του ΕΦΚΑ/ΓΛΚ, που αρχίζει να καταβάλει σε σύντομο χρονικό διάστημα στους συνταξιοδοτούμενους, τις Οριστικές τους Συντάξεις και με το τρόπο αυτό αποφεύγεται η πολύχρονη αναμονή, (μεγαλύτερη των 3 ετών), για την έκδοση των οριστικών συντάξεων, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερο οικογενειακό προγραμματισμό για τους νέους συνταξιούχους.

 Οι ανωτέρω Οριστικές Συνταξιοδοτικές Πράξεις (ΟΣΠ), εκδόθηκαν σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16), ο οποίος συμπληρώθηκε με τη ψήφιση του Νόμου Βρούτση (Ν. 4670/20) και στον οποίο θεσπίζονται ορισμένες βελτιώσεις που ισχύουν αναδρομικά από 1 Οκτωβρίου 2019.

 Υπολογίζεται ότι μέχρι τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, θα επαναϋπολογιστούν οι συντάξεις όλων των συνταξιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Βρούτση (Ν. 4670/20) και τον επόμενο μήνα, μετά τον επαναϋπολογισμό, θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα νέα ποσά των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων των αναδρομικών.

 Οφείλουμε όμως να υπενθυμίσουμε πως συνάδελφοι που διαγράφτηκαν από τις ΕΔ & τα ΣΑ, κατά το χρονικό διάστημα από το 2017 έως και το 2019, βρίσκονται ακόμη υπό το καθεστώς των Προσωρινών Συνταξιοδοτικών Πράξεων (ΠΣΠ) – προσωρινές συντάξεις.

 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όσοι διαγράφτηκαν μέχρι και το τέλος Απριλίου 2017, τους εκδόθηκαν οι Οριστικές Συνταξιοδοτικές Πράξεις (ΟΣΠ) – οριστικές συντάξεις, το μήνα Μάϊο 2020. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι που διαγράφτηκαν από το Μάϊο του 2017 έως και το Δεκέμβριο του 2019, ακόμη τους χορηγείται Προσωρινή Σύνταξη και σταδιακά θα συνεχίζονται να εκδίδονται Οριστικές Συνταξιοδοτικές τους πράξεις (ΟΣΠ).

 Ελπίζουμε πως ο ΕΦΚΑ/ΓΛΚ θα ξεκινήσει άμεσα να εκδίδει στην ανωτέρω κατηγορία συνάδελφων, (δηλ. σε αυτούς που διαγράφησαν από το 2017 έως κα το 2019), τις Οριστικές Συνταξιοδοτικές τους Πράξεις (ΟΣΠ), πράγμα που είναι καθόλα δίκαιο. Καθώς δεν ηχεί ευχάριστα στα αυτιά μας ότι εκείνοι που αποστρατεύτηκαν το 2020 σε μόλις 4 - 5 μήνες, να λαμβάνουν στα χέρια τους την Οριστική τους Σύνταξη, ενώ οι υπόλοιποι που έχουν αποστρατευτεί εδώ και 2,5 χρόνια, να παραμένουν ακόμη με το καθεστώς των Προσωρινών Συνταξιοδοτικών Πράξεων (ΠΣΠ).

 Στο μέτρο του δυνατού και στα πλαίσια της υποβοήθησης του έργου των υπάλληλων του ΕΦΚΑ/ΓΛΚ από στελέχη της ΠΟΜΕΝΣ, πρέπει να επισημανθεί αυτό το θέμα αρμοδίως και να δοθεί άμεση προτεραιότητα στους ανωτέρω αποστρατευθέντες συναδέλφους.

 Άλλωστε η ενίσχυση της αρμόδιας Δνσης Συντάξεων του ΕΦΚΑ/ΓΛΚ, με ικανό σε δύναμη και ειδικότητες προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, αποσκοπούσε στην επιτάχυνση και εκκαθάριση του συσσωρευμένου αριθμού προσωρινών συντάξεων της περιόδου 2017 – 2019. (βλ. εδώ: https://www.staratalogia.gr/2020/04/blog-post_341.html).

Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

ΠΗΓΗ : " ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ ΝΕΟ   "