ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. 4734/20220. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 Ο Πρόεδρος Αποστράτων της ΄Ενωσης Ν. Ηρακλείου  ΚΡΗΤΗΣ κ. ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος όπου ασχολήθηκε προσωπικά και ειδικότερα με την αναφερόμενη τροπολογία μας ενημερώνει στέλνοντάς την προκειμένου γίνει γνωστή, ως επίσης προτάσεις του προς την Πανελλήνια  Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ( ΠΟΑΣΑ ) και στον Νομικό της Σύμβουλο κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα.

Όπως και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατ΄ επανάληψη έχει πει μας περιμένουν ΑΓΩΝΕΣ καθότι ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ δεν έχει ΟΡΙΟ.

Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε εγρήγορση και όχι σε εφησυχασμό. Δεν θα δεχτούμε ότι απομένει αλλά ότι δικαιούμαστε διότι μας χρωστούν πολλά διαχρονικά ΟΛΕΣ οι       Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς.

Ο Σύνδεσμος  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας όπως  παρακολουθεί τις εξελίξεις ενημερώνει αναλόγως με δεδομένα και παρακάτω γνωστοποιεί τις προτάσεις του Προέδρου της ΄Ενωσης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΟΥΡΑΝΟΥ Νικολάου και ΄Αρθρα του Νέου Νόμου 4734/2020.

ΘΕΜΑ  :   τροπολογία  του ν.4734/20 

Προτείνουμε να προσφύγει η Ομοσπονδία καθώς και οι άλλες Ομοσπονδίες Αποστράτων κατά των ΚΥΑ που θα εκδοθούν, για τους εξής λόγους :

1- Το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε πρότυπες δίκες, με τις 7412/2015, 1506/2016,1854/2019 και 738/2020 ,έχει αποφανθεί .

2-Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τα Πρακτικά της 3ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας, στις 23-9-2020 που συντάχθηκαν μετά από συζήτηση και απόφαση από την Ολομέλειά του βάσει του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγματος, οι δικαστές του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας, σε πολλά σημεία και με αυστηρή διατύπωση, προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι:

Α- Η κυβέρνηση επεμβαίνει σε γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα

Β- Η ρύθμιση της τροπολογίας είναι ασύμβατη με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ

Γ-Το Δικαστήριό μας δεν έχει ακόμα αποφανθεί για το ύψος των αναδρομικών και τα Δώρα

Δ- Η προωθούμενη τροπολογία περί απαγόρευσης δικαστικής διεκδίκησης αναδρομικών και Δώρων και πέραν του 11μήνου είναι αντισυνταγματική.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ                        Ηράκλειο 10 Οκτώβρη 2020

στο άρθρο 33 του νέου νόμου 4734/2020 :

-Τι προβλέπει

 

1- καταβολή του 11μήνου στους συνταξιούχους του Δημοσίου και τους απόστρατους μόνο για τις περικοπές , που έγιναν δυνάμει του άρθρου πρώτου παρ. Β υποπαρ. Β3 του άρθρου πρώτου του v. 4093/2012 και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του v. 4387/2016 (Α' 85).

Θα καταβληθούν άτοκα στους δικαιούχους

2-καταβολή ποσών και στους συνταξιούχους του Δημοσίου, για  τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις , κατ' εφαρμογή του άρθρου πρώτου υποπαρ. 83 του v. 4093/2012 (Α' 222),

3- οι μειώσεις των κύριων συντάξεων δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 1 του v. 4051/2012 (Α' 40) ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, κρίθηκαν σύμφωνες με το Σύνταγμα ,από το Ελεγκτικό συνέδριο.

Έτσι λοιπόν, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι Απόστρατοι, θα λάβουμε αναδρομικά 11 μηνών μόνον από τη μείωση του νόμου 4093   και την ΕΑΣ δηλαδή του νόμου 3863/10 και νόμου 3865/10.

 

4-Χρόνος πληρωμής είναι  τα τέλη του Οκτώβρη, με τις κύριες συντάξεις του Νοέμβρη

5-Ιδιετερότητες καταβολής:

-Τα καταβαλλόμενα ανωτέρω ποσά είναι ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,  δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση , το Δημόσιο τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

-δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)

-ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

-θα έχουν μόνον την κράτηση για ασθένεια, που θα είναι με 4% ως τον Ιούνιο του 2015 και με 6% από Ιούλιο του 2015 και μετά.

-δεν θα φορολογηθούν με 20%, αλλά ο αναλογούν φόρος θα υπολογιστεί την άνοιξη του 2021 με τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2015 και 2016,

-απαιτείται έκδοση ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργ΄ων.

6-Με την καταβολή  των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012, αποσβένονται.

7-Η διάταξη αυτή  ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ,τις εκκρεμείς  δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ  καταβαλλόμενο ποσό.

8- Δικαιούχοι :

Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας και αναπηρίας, με δύο ή και περισσότερες κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.000 ευρώ που είχαν τις μειώσεις του 4093 στο επίμαχο 11μηνο

- Συνταξιούχοι που έπαιρναν προσωρινή σύνταξη στο 11μηνο αυτό και στη συνέχεια, όταν τους απονεμήθηκε η οριστική σύνταξη, τους κρατήθηκαν από τα αναδρομικά της σύνταξης οι περικοπές των δύο ν

- Οι κληρονόμοι συνταξιούχων.

α-κληρονόμοι που έχουν μερίδιο από τη σύνταξη (π.χ. χήρες και παιδιά θανόντων),

β-οι κληρονόμοι που δεν λαμβάνουν μερίδιο από τη σύνταξη θα μπορέσουν να εισπράξουν αναδρομικά με αίτηση και πιστοποιητικό αποδοχής κληρονομιάς που κατέλιπε ο θανών (ίσως και με πιστοποιητικά περί μη διαθήκης του από τα Ειρηνοδικεία-Πρωτοδικεία).

 

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ γιατί :

- παρεμβαίνει σε γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα

- Ασύμβατη η ρύθμιση της τροπολογίας με το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ

- Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει ακόμα αποφανθεί για το ύψος των αναδρομικών και τα Δώρα

- Αντισυνταγματική η απαγόρευση τής δικαστικής διεκδίκησης αναδρομικών και Δώρων και πέραν του 11μήνου, με την τροπολογία !!!!

Περιμένουμε την γνώμη του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας, Νικήτα ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

Νόμος 4734

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 196 - 08.10.2020 στις 08.10.2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4557/2018 (Α’ 139) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/843 (L 156) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ʼρθρο 33

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων

Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου,

οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της υποπαρ. Β3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222)

και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2. Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των

ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων,επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από

11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012, αποσβένονται.

5. Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.

6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955

(Α’ 276).

ʼρθρο 34

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

Το άρθρο 114 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως: 10774 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 196/08.10.2020

«ʼρθρο 114

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40), της υπ’ αρ. 476/28.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499) και της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 185), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2. Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των

ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4051/2012 και του

ν. 4093/2012, αποσβένονται.

5. Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.».

 

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας ευχαριστεί τον Συνάδελφο και φίλο Νίκο ΟΥΡΑΝΟ όπου με τις κατάλληλες γνώσεις του μας ενημερώνει.-

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Γεν. Γραμματέας                                       Ο Πρόεδρος

Ιωάννης ΣΙΑΧΑΜΗΣ                            Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ

     Ταξίαρχος ε.α.                                      Ανθ/μος ε.α.  

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου