ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ. Από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

Μετά την υπενθύμιση της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) για το ΕΦΑΠΑΞ μετόχων του ΤΑΠΑΣΑ ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  Ν. Αργολίδας υπενθυμίζει στα τυχόν  μέλη του που δεν είχαν προβεί σε αίτηση τον Ιούνιο του 2019 όπως προβούν τώρα. ΄Ενας μεγάλος αριθμός μελών ήδη είχε προβεί σε αιτήσεις το 2019.

Στο Γραφείο του Συνδέσμου υπάρχουν αιτήσεις για τους Ασφαλισμένους (  Τ.Π. ΑΣ, Τ.Π.Υ. Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. )  προς διευκόλυνσή σας.

΄Οποιος - όποια μέλη δεν ενθυμούνται εάν είχαν προβεί σε αίτηση να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.

Λοιποί Συνάδελφοι σε Πανελλαδικό Επίπεδο επικοινωνήσουν με τους κατά τόπους Συνδέσμους - Ενώσεις που είναι γραμμένοι προκειμένου προβούν μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας.


Σε συνέχεια η Ανακοίνωση 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

            Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27  και Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλέφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

Κύριε Πρόεδρε , σας κοινοποιούμε την από 17-5-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του τότε ΤΕΑΠΑΣΑ και σήμερα ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ. για υπενθύμιση  και ενημέρωση των μελών σας . 
Επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ βοηθήματος για τους μετόχους των Τομέων Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο πριν την 28-12-2018, μετά την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (Ν.4575/2018)

 Δημοσιεύτηκε: 17 Μάιος 2019
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την υπ’ αριθμ. 13.8 από 4-4-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Α.Δ.Α.: Ω2ΨΜΟΡΡΞ-ΥΟΧ), μετά την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (βάσει των διατάξεων του αρ. 10 του Ν.4575/2018), αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ βοηθήματος να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 9 του Ν.4387/2016 για το σύνολο των ασφαλισμένων που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο πριν την 28-12-2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Ο συγκεκριμένος επαναπροσδιορισμός αφορά τέως μετόχους που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση από την 01-08-2012 έως και την 28-12-2018 και έχουν λάβει το εφάπαξ από τον Τομέα που ήταν ασφαλισμένοι (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.A.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.).

O χρόνος παραγραφής του δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση οι τέως μέτοχοι ανέρχεται σε 5 έτη, δηλαδή μέχρι 31-12-2024

Για όσους τέως μετόχους έχουν διακόψει τη μετοχική τους σχέση με τους Τομείς Πρόνοιας του Ταμείου πριν την 28-12-2018 και έχουν λάβει το εφάπαξ βοήθημα, προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί το ποσό του εφάπαξ που τους αναλογεί, θα πρέπει να υποβάλλουν απαραίτητα σχετική αίτηση

Έχει γίνει ανάρτηση στη  ιστοσελίδα μας Τα υποδείγματα αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ.


                                               Ο                                                           Ο
                                      Γεν. Γραμματέας                                       Πρόεδρος
 
                        ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                             Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                           Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου