ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Αντιρρήσεις αναφορικά με την υποβληθείσα πρόταση της Ε.Α.Α.Σ. ,περί κατανομής των πόρων, ως ποσοστό από τις αμυντικές δαπάνες της χώρας


Ενημέρωση του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας στα μέλη του. Ενσωματωμένη εικόνα
  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
              ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
                         Τηλέφωνο : 210-5249884

Αθήνα,18 Απριλίου 2022  Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας                                                              
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
Αντιστράτηγος ε.α.                              
                                                             
      ΠΡΟΣ  :

1. ΥΕΘΑ κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ 
2. ΥΠΠΡΟΠΟ κ. Τάκη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ 
3. ΑΝΥΠΟΙΚ κ. Θεόδωρο ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ 

     ΚΟΙΝ:
1. Τον  Πρόεδρο Κυβερνήσεως κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
2. ΥΦΕΘΑ κ. Νικόλαο ΧΑΡΔΑΛΙΑ
3. ΥΦΠΡΟΠΟ κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
4. ΓΓ ΥΠΠΡΟΠΟ κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ 
5. Α/ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο κ.ΦΛΩΡΟ Κωνσταντίνο .
6. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο κ. Χαράλαμπο ΛΑΛΟΥΣΗ 
7. Α/ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ . 
8. ΠΟΑΣΥ 
9. ΠΟΑΞΙΑ
10. Ε.Α.Α.Σ.
11. Συνδέσμους – Ενώσεις Αποστράτων Σ.Α. Αρ. Πρωτ: 6496


ΘΕΜΑ : «Αντιρρήσεις αναφορικά με την υποβληθείσα πρόταση της Ε.Α.Α.Σ.  ,περί κατανομής των   πόρων, ως ποσοστό από τις αμυντικές δαπάνες της χώρας  .»

Σχετ: Το υπ’ αριθμ Φ.890/ 3/866  - Σ.62 από 14 Απριλίου 2022  έγγραφο της Ε.Α.Α.Σ. προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο  Σκυλακάκη .

I.  Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.Σ. προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ Θεόδωρο Σκυλακάκη, με θέμα την δίκαιη κατανομή των πόρων προερχόμενων από την κράτηση 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων ζητήθηκε η «δίκαιη κατανομή των πόρων»,  που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζεται κράτηση 4% επί της καθαρής αξίας της δαπάνης , η οποία αποδίδεται στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων ξεχωριστά στο καθένα και αναλόγως του  Κλάδου που κάνει την προμήθεια, καθώς αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση και άδικη συμπεριφορά προς τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. και μερισματούχων του  Μ.Τ.Σ..
II. Συνεχίζοντας ,το ανωτέρω έγγραφο   αναφέρει  ότι  ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης αντιτίθεται στην καταβολή στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων των ποσών που προέρχονται από το 4% και το 2% των εξοπλιστικών προγραμμάτων θεωρώντας μάλιστα ότι με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα τα έσοδα αυτά θα εκτοξευθούν πολύ πάνω από το δημοσιονομικό πρόγραμμα, προερχόμενα μάλιστα από το δανεισμό της χώρας και προτείνει να τροποποιηθούν τα ποσοστά των κρατήσεων ώστε να προκύπτουν μικρότερα έσοδα των Μετοχικών Ταμείων.
III. Τέλος το ανωτέρω έγγραφο,   αναφέρει ότι: «Επειδή οι προαναφερθέντες πόροι προέρχονται από ρυθμίσεις του Yπουργείου Εθνικής Άμυνας υπέρ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,  υποκαθιστούν κατά κάποιον τρόπο την ανύπαρκτη εργοδοτική εισφορά υπέρ Επικουρικού Tαμείου ,  η Ε.Α.Α.Σ  φρονεί ότι δικαιότερο θα ήταν η κατεύθυνση των πόρων να γίνει προς τους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (EKOEM),  αντί των Μετοχικών Ταμείων και με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι της Ελληνικής Αστυνομίας ήδη λαμβάνουν εργοδοτική εισφορά μέσω του Επικουρικού τους Ταμείου.»

Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου  επισημαίνουμε τα κάτωθι:
I. Για το αίτημα της δίκαιης κατανομής  των πόρων στα Μ.Τ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζεται κράτηση 4% επί της καθαρής αξίας της δαπάνης η οποία αποδίδεται στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων ξεχωριστά στο καθένα και αναλόγως του  Κλάδου που κάνει την προμήθεια, καθώς αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση και άδικη συμπεριφορά προς τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. ουδείς θα είχε αντίρρηση. Ως προς αυτό το σημείο  συμφωνούμε  με την Ε.Α.Α.Σ. ότι θα πρέπει να συνεχίσουν οι διαρκείς συλλογικές προσπάθειές μας , για την αύξηση και διεύρυνση των πόρων ώστε να υπάρχει  δίκαιη κατανομή ανάλογα με τον συνολικό  αριθμό των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων με απώτερο στόχο έναν  ενιαίο Ασφαλιστικό πυλώνα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,  στόχο για τον οποίο  και η Ε.Α.Α.Σ.  στο παρελθόν είχε συμφωνήσει. 
II. Επιπλέον ταυτιζόμαστε  με την Ε.Α.Α.Σ.  και είμαστε αντίθετοι με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη  που αντιτίθεται στην καταβολή των νομοθετημένων πόρων  στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή των ποσών που προέρχονται από το 4% και το 2% των εξοπλιστικών προγραμμάτων θεωρώντας μάλιστα ότι με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα τα έσοδα αυτά θα εκτοξευθούν πολύ πάνω από το δημοσιονομικό πρόγραμμα προερχόμενα ειδικώς από το δανεισμό της χώρας και  που προτείνει να τροποποιηθούν τα ποσοστά των κρατήσεων ώστε να προκύπτουν μικρότερα έσοδα των Μετοχικών Ταμείων.
III.  Όμως παρότι  συμφωνούμε  με την πρόταση της Ε.Α.Α.Σ.  ως προς την διαφωνία της με τον υπουργό των Οικονομικών και υπερασπιζόμεθα την αναλογική κατανομή των κοινωνικών πόρων που προέρχονται από τις εξοπλιστικές δαπάνες , σε όλα τα  Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. ( ΜΤΣ , ΜΤΑ , ΜΤΝ ) αναλογικά με  τον αριθμό των μερισματούχων ενός εκάστου Ταμείου , διαφωνούμε και είμαστε κάθετα αντίθετοι ως προς τις προτάσεις της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. ( μειοψηφούντων των δύο μελών του Δ.Σ. που προέρχονται από την ΕΛ.ΑΣ. ) για την κατανομή αυτών των πόρων διότι : 
1. Η  πρώτη προτεινόμενη ρύθμιση της Ε.Α.Α.Σ. ( οι πόροι να κατευθυνθούν προς τους ειδικούς κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων αντί των Μετοχικών Ταμείων ) , δίνει την χαριστική βολή στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού καθώς δεν είναι Ασφαλιστικό Ταμείο , λαμβάνει  δε , αυτούς τους κοινωνικούς πόρους  από τις δαπάνες για την Άμυνα και τη Δημόσια Τάξη της Χώρας , ως αντιστάθμισμα  της μη λαμβανόμενης εργοδοτικής εισφοράς .
2. Η δεύτερη προτεινόμενη ρύθμιση ( δημιουργίας δύο ξεχωριστών λογαριασμών εντός του Μ.Τ.Σ.  , ένα της ΕΛ.ΑΣ. και έναν του Στρατού ) διασπά το Μ.Τ.Σ. , αντιβαίνει στο σκοπό ίδρυσής του και επαναφέρει σε ισχύ , την διαχρονικά καταδικασθείσα ρύθμιση << ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ >>  άρθρο 27 Ν 1911 ΦΕΚΑ 166/11-12-1990 , διάταξη την οποία από το 1990 μέχρι σήμερα ουδεμία  Κυβέρνηση  έχει εφαρμόσει . 
3. Εμείς ως Π.Ο.Α.Σ.Α. εμμένουμε στην θέση μας για  ενιαίο και αδιαίρετο Μ.Τ.Σ. προς όφελος των μετόχων και μερισματούχων αυτού ούτως ώστε αυτό να αποτελέσει τον προπομπό της δημιουργίας ενιαίου Ασφαλιστικού Πυλώνα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ζητώντας παράλληλα την οριστική κατάργηση της ανενεργού διάταξης  του άρθρου 27 του Ν 1911 ΦΕΚΑ 166/11-12-1990 .

Κύριε Υπουργέ , 
κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε όπως μη ληφθούν υπόψη οι κατατεθείσες προτάσεις  της Ε.Α.Α.Σ. κατά το μέρος που μας βρίσκουν αντίθετους ως προαναφέρθηκε . 

Μετά τιμής, 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο    Γενικός Γραμματέας                                   O          Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς  ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                           Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου