ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 9 Μαΐου 2023

Ε.Λ.Α. " Π.Ο.Α.Σ.Α. " Ειδικός Λογαριασμός αλληλοβοήθειας

 


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας μετά την ανάρτηση του πραγματοποιθέντος 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου θέλει να ενημερώσει όλους του Αποστράτους των Σωμάτων Ασφαλείας Μελών του Συνδέσμου αλλά όλων αυτών οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει Μέλη. 

Στο Συνέδριο ψηφίστηκε ομόφωνα η δημιουργία Ειδικού Λογαριασμού ο οποίος ονομάζεται Ε.Λ.Α. – Π.Ο.Α.Σ.Α.

Ο Λογαριασμός αυτός θα παρέχει βοήθεια στα μέλη του, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ένεκα σοβαρών ασθενειών, ή εκτάκτων περιστατικών π.χ. φυσικών καταστροφών κ.λ.π.

Από τον Λογαριασμό αυτό θα είναι Δικαιούχοι του ταμείου αυτού θα είναι όλοι οι συνάδελφοι , οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε τοπικές Ενώσεις- Συνδέσμους Αποστράτων, τουλάχιστον δυο χρόνια πριν χρειαστεί να υποβάλλουν αίτημα βοήθειας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, σύζυγοι – ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν μέχρι την ηλικία των 24 ετών.

Η λειτουργία του λογαριασμού θα έχει έναρξη 1-1-2024.

Είναι μία κίνηση της Ομοσπονδίας που καταδυκνύει το ενδιαφέρον της για τα τυχόν προβλήματα των συναδέλφων στις δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις.-


Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ            Αντώνιος ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ ,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου