ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Tα Μετοχικά Ταμεία που ανήκουν; Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή στο Υπουργείο Εργασίας;Γράφει ο
Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος
Ταξίαρχος(εα)


Σύμφωνα με πρόσφατο ανηρτημένο έγγραφο στο διαδίκτυο ο Πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού απέστειλε προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού στις 14 Απριλίου 2014 τις αρνητικές διατάξεις που θεσπίστηκαν με τον Νόμο 4254 του 2014 οι οποίες μειώνουν τα έσοδα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και αλλάζουν βασικές λειτουργίες του. Από τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Νόμου 4254 καταργούνται, από 1ης Ιουλίου 2014 συγκεκριμένες πηγές εσόδων του Μ.Τ.Ν. που συνεπάγονται ετήσια απώλεια 12% περίπου από τις συνολικές εισροές της ευρύτερης κατηγορίας κοινωνικοί πόροι - τέλη - δικαιώματα και ένσημα. Επίσης απώλειες διαφαίνονται και για τους Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και Ε.ΛΟ.Α.Ν. από την εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών νόμων που αφορούν σε έσοδα από εισπραττόμενα τέλη δικαιώματα για παροχή υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος σε τρίτους.......>>
Με άλλες διατάξεις που αφορούν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθιερώνονται, χωρίς την πρόβλεψη σχετικών δικαιοδοσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο ετήσιος έλεγχος της κατάστασης και βιωσιμότητας του Ταμείου από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.). Δηλαδή τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού Αεροπορίας και Ναυτικού αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ πρέπει να υποβάλλουν για πρώτη φορά υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιμότητας. Συνεπώς από εδώ και πέρα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ίδιας Αρχής για τη διενέργεια των αυξομειώσεων που αποφασίζονταν από τα Διοικητικά Συμβούλια ως προς τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού αλλά και των Στρατού και Αεροπορίας. 
Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών της δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας κατά βάση επικεντρώθηκαν μονομερώς στον τομέα περικοπής των παροχών των Ταμείων αντί αύξησης των εσόδων τους. Οι δε πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις κινήθηκαν σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της διασφάλισης της βιωσιμότητας των και δεν συνηγορούν στην αναστροφή του δυσμενούς κλίματος που έχει δημιουργηθεί. 
Τα ανωτέρω είναι μερικά που περιγράφονται στο έγγραφο του προέδρου του ΜΤΝ και δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής κανενός ότι τα περισσότερα αφορούν και επηρεάζουν και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού και Αεροπορίας και ανάλογες ενέργειες πρέπει να γίνουν όχι μόνο από τους πρόεδρους τους αλλά και από τους προέδρους των αντιστοίχων ενώσεων ΕΑΑΣ - ΕΑΑΑ και ΕΑΑΝ για να ενημερωθούν οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων ώστε να σταματήσουν τα «επικοινωνιακά παίγνια» και να ενημερωθούν οι μερισματούχοι τελικά που ανήκουν τα Μετοχικά Ταμεία; Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή στο Υπουργείο Εργασίας;ΠΗΓΗ:staratalogia.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου