ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

20/01/2016
Αμετάβλητα παρέμειναν το δ’ τρίμηνο του 2015 τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ), σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Σε αντίθεση με τα κριτήρια χορήγησης, οι όροι χορήγησης δανείων προς ΜΧΕ έγιναν ελαφρώς πιο αυστηροί κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του ιδίου έτους.
Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ ήταν ελαφρά μειωμένη κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015, σε αντίθεση με τις θετικές προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.
Η μείωση αυτή οφείλεται στις μειωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για αγορές παγίων. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να ανακάμψει κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.
Την ίδια ώρα, το δ΄ τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2015.
Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο τρίμηνο υπήρχε η προσδοκία ότι τα κριτήρια θα καθίσταντο κάπως πιο αυστηρά στην περίπτωση των καταναλωτικών δανείων.
Τα κριτήρια για όλα τα δάνεια προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων το δ΄ τρίμηνο του 2015.
Η ζήτηση για δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015, εξέλιξη που συμβαδίζει με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου